Meny

Mer valgfrihet i fellesfinansiert rådgiving

Medlemsbesøket har vært en del av TINEs fellesfinansierte tjenester som alle TINE-medlemmer får hvert år. I løpet av våren og forsommeren endres Medlemsbesøket til det som vil hete Rådgiving og fjøsrunde.

Rådgiving og fjøsrunde er det nye navnet på tjenesten som skal ta over for Medlemsbesøket. Tidsrammen vil være inntil tre timer.. En time settes av til obligatorisk fjøsrunde og det settes av to timer til rådgiving. Du velger selv hvilket fagområde du ønsker rådgiving innen: bedriftsrådgiving, økonomi, fôring, helse, avl eller bygg.

Velg rådgiving ut ifra ønsker og behov

–Allerede i år vil du kunne velge hvilket fagområde du ønsker som en del av Rådgiving og fjøsrunde. Ambisjonen er å kunne levere rådgiving fra det fagområdet du ønsker så raskt som mulig, sier Heine Bakke, sjef for TINE Rådgiving.

–Denne endringen kommer som følge av tilbakemeldinger vi har fått fra TINEs medlemmer. I fjor gjennomførte vi en stor undersøkelse som viste noe lav tilfredshet med det fellesfinansierte tilbudet. Vi har tatt dette på alvor og håper tilbudet blir godt tatt imot, avslutter Bakke.

Tiden framover skal brukes til å bygge kompetanse internt. Vi lanserer bedriftsrådgiving som fagområde. Bedriftsrådgiveren skal være god på helheten, og bistå deg som bedriftsleder til å nå dine mål. I tillegg skal bedriftsrådgiveren ha kompetanse innen produksjonsøkonomi, oppfølging og veivalg. Ørt, mjølkonomi og mjølkeprognoser er noen eksempler på tjenester bedriftsrådgiveren kan levere. Ønsker du en rådgiver som støtter deg i rollen som bedriftsleder og som utfordrer deg på løpende drift av egen gard, sikrer du deg en avtale med en bedriftsrådgiver.

Les mer om Bedriftsrådgiving.

Meld ditt ønske på elektronisk skjema

Muligheten for å velge hvilket fagområde du ønsker for rådgivingsmøtet, blir sendt ut distriktsvis på ulike tidspunkt. De første distriktene sender ut et elektronisk skjema på epost om dette allerede nå i mars. Etter hvert som distriktene mottar svar vil produsentene få tildelt rådgiver fra sitt ønskede fagområde.

Fjøsrunde – viktig for omdømmet

Fjøsrunden skal som i dag først og fremst legge et godt grunnlag for rådgivingsdelen og videre oppfølging. God dyrevelferd og melkekvalitet er viktig for å sikre omdømmet til TINE og TINEs eiere. En godt dokumentert fjøsrunde skal bidra til dette.  Fjøsrunden har vært og er fortsatt obligatorisk for alle medlemmer i TINE og utføres av rådgiveren under det fellesfinansierte møtet.

Tilbudet om gruppemøter som en del av det fellesfinansierte tilbudet vil fortsette som før.

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås