Meny

Mer nøyaktig analyse av urea

Ureaverdier er ett av redskapene for å vurdere fôrbehovet og rasjonsutnyttinga til mjølkekyr. Framover vil urea bli mer nøyaktig ved lave og høye verdier.

TINE har nylig mottatt et nytt sett standardprøver med større spredning på ureaverdier, noe som gjør det mulig å skille enda bedre mellom ytterpunktene på urea-parameteren. Fra uke 48 vil dette tas i bruk.   

Optimalisere fôrrasjonen enda bedre 

En underdekning eller en overdekning på protein vil dermed gi større utslag og bli enda tydeligere framover. Det vil gjøre det mulig å optimalisere fôrrasjonen enda bedre. 

Ureaverdier er sammen med fettprosent, proteinprosent og fôranalyser et viktig redskap for å vurdere fôrbehovet og rasjonsutnytting til mjølkekyr og eventuelt behov for justering av rasjonen. 

Vurder utvikling over tid 

Det er viktig å huske på at urea har en relativt stor måleusikkerhet. Derfor må urea brukes som en grov overvåkning. Altså, bør det ikke legges for stor vekt på enkeltverdier, men vurdere utvikling over tid (minst to påfølgende analyser med lave/høye verdier) før en gjør tiltak, sier Ingunn Schei, spesialrådgiver fôring i TINE. 

Ta kontakt med fôringsrådgiver dersom du over tid har verdier som havner utenfor normalområdet (3-6 mmol/l). 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås