Meny

Melkelevering etter strømbrudd

Strømbrudd kan oppstå som følge av uvær eller andre årsaker. Avhengig av temperaturen på melka før og under strømbruddet, og strømbruddets varighet, må det avgjøres om melka skal leveres til meieri eller tømmes ut.

Som en pekepinn kan sies at melka kan leveres dersom strømbruddet varte mindre enn 8 timer, melka var tilstrekkelig nedkjølt før strømbruddet, og temperaturen ikke oversteg 8 grader under strømbruddet.

Avhengig av strømbruddets varighet vil melk som ikke var/er tilstrekkelig nedkjølt utvikle bakterier, og melk med høyt bakterietall skal ikke leveres til meieri.  I slike tilfeller skal melketanken tømmes og vaskes.

Utbetaler erstatning ved strømbrudd - meld i fra

TINE Råvare utbetaler erstatning for melk som ikke kan leveres på grunn av strømbrudd, og erstatningsmengden beregnes som et snitt av leveranser før og etter.

Det er ikke alltid at tankbilsjåføren vet, og kan videreformidle, at det har vært strømbrudd på en gård.  Produsenten kan derfor selv varsle meieriet på mail til  produsentavregning@tine.no  eller telefon 513 71500.  Oppgi produsentnummer og navn, samt dato og klokkeslett når melketanken ble tømt og vasket, og at årsaken er strømbrudd.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås