Meny

Melkekonsumet fortsetter å falle

Tirsdag denne uken presenterte Helsedirektoratet rapporten «Utviklingen i norsk kosthold» 2018. De store trendene var at fiskekonsumet faller med ti prosent, mens korn og da særlig sammalt mel øker sin andel. Forbruket av melk fortsetter sin tilbake.

Utviklingen i norsk kosthold

Rapporten tar pulsen på norske matvaner ved å benytte seg av de nyeste tallene for norsk matforsyning (2017). Det er også brukt et bredt datagrunnlag som utgangspunkt for «utviklingen i norsk kosthold». Ifølge Helsedirektoratet har kostholdet i Norge over tid hatt en positiv utvikling, men rapporten viser at det er både positive og negative utviklingstrekk samtidig.

De siste årene har forbruket av grønnsaker og frukt og bær økt betydelig, men i 2017 faller derimot forbruket av grønnsaker med fire prosent. Frukt og bær står på stedet hvil. Forbruket av kjøtt har også økt de siste årene, før det i 2017 gikk ned med en prosent. Det er imidlertid vanskelig å si at dette om dette er en trend før neste års tall er klare. Matpoteter fortsetter nedgangen som vi har sett helt siden 1970-årene, mens bearbeidede poteter øker sin andel.

Nedgang for melk og ost

Det samlede forbruket av melk har gått betydelig ned over tid. Nedgangen fortsatte også i 2017 for alle melketyper. Nordmenn har spist mer og mer ost de senere år, før inntaket av ost i 2017 gikk tilbake med åtte prosent. Yoghurt hadde også en tilbakegang på fire prosent etter mange år med vekst. Forbruket av fløte, inkludert rømme har gått ned de senere år. Smør øker på sin side andelen fra 2016-2017, men her er det i utgangspunktet forholdsvis små volumer.

- Selv om melkekonsumet synker, ser vi positiv utvikling på kategorier som for eksempel smaksatt melk. Det viser at produktutvikling og innovasjon innenfor våre kjerneområder kan bidra til rekruttering av nye brukere og potensielt nye bruksmønstre, sier Kathrine Mo, direktør for marked og innovasjon i Tine.

Magre meieriprodukter anbefales

I kostholdsrådene anbefales det tre meieriprodukter per dag, og de skal helst være magre. Seks av ti kjenner til at det er anbefalt å spise magre meieriprodukter.

- Vi har jobbet bredt og gjennom ulike kanaler for at kostholdsrådene skal gi en klar anbefaling på mengde meieriprodukter. Det er viktig at den norske befolkningen er klar over hvor mye meieriprodukter som trengs for å bidra til å dekke behovet for viktige næringsstoffer, deriblant jod, sier Gyrd Omholt Gjevestad, fungerende leder for ernæringsavdelingen.

Det er generelt meget høy tillit i befolkningen til Helsedirektoratets kostholdsråd, og det er hele syv av ti som svarer at de har tillitt til myndighetens kostholdsråd, sier Linda Granlund, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Nøkkelhullet står også sterkt, og i 2018 var det hele 96 prosent som hadde kjennskap til ordningen.

Helseutfordringer

Helsedirektoratet trakk frem at mangel på jod er en utfordring i det norske kostholdet, og da spesielt blant unge kvinner og gravide. De var også opptatt av mangel på vitamin D hos befolkningen.

- Vi må fremsnakke melka mot disse viktige målgruppene. Det er også avgjørende at vi inspirerer og frister forbrukerne til å bruke melk som en naturlig del av sitt kosthold. Her gjør både vi i TINE og melk.no en stor innsats, sier Kathrine.

Videre viser rapporten at saltinntaket fortsatt er betydelig høyre enn anbefalt. Det samme gjelder for sukker, til tross for at vi her ser en nedgang over tid. Når det kommer til tilsatt sukker i maten er det redusert fra 17 til rundt 12 energiprosent i 2017. Likevel er dette over anbefalt nivå, som ligger på 10 energiprosent av det totale inntaket. Samtidig har det norske kostholdet en vesentlig høyere andel av mettet fett enn anbefalt.

-  Tine tar dette på alvor og jobber langsiktig for å redusere innholdet av mettet fett i våre produkter. Vi ser i alle deler av verdikjeden, fra foring og helt ut til forbruker for å se hvor vi kan redusere, sier Gyrd.

Sunn ungdom

Under fremleggelsen hos Helsedirektoratet ble det også presentert rykende ferske tall over norske 15-åringer sitt kosthold. Og disse tallene viser at en sunn trend er på vei og at ungdommen spiser mer grønnsaker. Samtidig reduserer de på sukkerinntaket, både med tanke på godteri og brus. Det er nå 23 pro­sent av 15-årige gutter og 9 prosent av 15-årige jenter som sier at de drikker brus/leskedrikker med sukker fem ganger i uken eller oftere. Dette er en reduksjon i forhold til 2014-tall, med henholdsvis 36 prosent for jenter og 4 prosent for gutter.

Kathrine forteller at Tine har et stort fokus på sukkerreduksjon og tilbud av sukkerfrie varianter innenfor de kategoriene hvor Tine er tilstede.

– Vi skal også intensivere jobbingen med dette fremover, og Noisy, Go Morgen uten og Litago uten er eksempler som svarer på denne trenden, avslutter direktøren for Tine Innovasjon og marked.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås