Meny

Meld til Mattilsynet om akutt mangel på fôr

Mattilsynet følger med på konsekvensene for dyrevelferden av den pågående streiken hos Felleskjøpet Agri.

Hvis det oppstår akutt mangel på fôr i besetninger, ønsker vi at bonden/produsenten varsler sitt lokale Mattilsyn på tlf. 22400000.

Hvis streiken får andre akutte følger for dyrevelferden, ønsker Mattilsynet også å få melding om dette.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås