Meny

Meld fra om brukerskifte i god tid før 31. juli

Er du involvert i et brukerskifte som skal skje rundt 31. juli på gårdsbruk med melkeproduksjon? Da er det viktig å melde fra til TINE i god tid før datoen brukerskiftet skal skje.

Foretak som søker om produksjonstilskudd må disponere melkekvote på registreringsdato

Et vilkår for å være berettiget driftstilskudd for melkeproduksjon og husdyrtilskudd for melkeku og melkegeit, er at foretaket som søker må disponere melkekvote og melkedyr på registreringsdatoen (telledatoen). For den kommende søknadsomgangen for produksjonstilskudd er registreringsdatoen 31. juli 2016.

Dersom det skal være brukerskifte på gården, og det nye foretaket (den nye brukeren) overtar drifta senest 31. juli 2016 og skal søke om produksjonstilskudd med søknadsfrist 20. august 2016, er det viktig at det er meldt fra om brukerskiftet til meieriet i god tid før datoen for brukerskiftet.

Dersom overtagelsen skjer i forkant av 31. juli, men brukerskiftet ikke blir rapportert inn til meieriet før etter registreringsdatoen, vil den gamle brukeren fortsatt stå registrert med den disponible melkekvota på registreringsdatoen. Hvis den nye brukeren søker om produksjonstilskudd for melkeproduksjonen, vil han bli feilmeldt i den maskinelle kontrollen fordi foretaket ikke står registrert med disponibel melkekvote på registreringsdato, som betyr at foretaket ikke oppfyller kravene for tilskudd.

Skjer brukerskiftet senere enn 31. juli 2016, skal det gamle foretaket søke om produksjonstilskudd

Dersom brukerskiftet skjer etter 31. juli, er det det gamle foretaket som fortsatt disponerer melkekvota og melkedyrene på registreringsdato. Det er da det gamle foretaket som skal søke om produksjonstilskudd med søknadsfrist 20. august 2016.

Viktig også for beregning av pristilskudd og avgifter

At du melder fra til meieriet om brukerskiftet i god tid før overtagelsen skjer, er viktig også for beregningen av pristilskudd (grunntilskudd og distriktstilskudd) og avgifter. Dersom det nye foretaket har overtatt drifta, men brukerskiftet ikke har blitt meldt til meieriet, vil pristilskuddene og avgiftene bli feilaktig utbetalt til og krevd inn fra det gamle foretaket.

Hvordan melde fra til meieriet mitt om brukerskifte?

TINE:
Trykk her for å åpne skjema for brukerskifte - innmelding

Her finner du også en nyttig "huskelapp" ved brukerskifter og andre endringer i leverandørforhold

 

Kilde: Teksten er sakset fra landbruksdirektoratet.no

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås