Meny

Medlem.tine.no har en økning på 37% i antall besøk

Over 1 million besøk så langt i år. 37% økning fra samme tid i fjor. Kilde: Google Analytics
Over 1 million besøk så langt i år. 37% økning fra samme tid i fjor. Kilde: Google Analytics

For noen uker siden passerte medlem.tine.no 1 million besøk så langt i år. Sammenliknet med samme tid i fjor er økningen på 37%.

Av TINEs 8 nettsider troner tine.no på toppen, med over 10 millioner besøk så langt i år. Medlem.tine.no er TINEs nest største nettside beregnet på antall besøk.

Av den totale trafikken på medlemmssidene er det registrering i husdyrkontrollen som naturlig nok er den største trafikkdriveren. Gode verktøy og rapporter er viktig for bonden. Samtidig ser vi at lesing av fagsakene øker og flere bruker kommentarfeltet for å dele meninger med andre medlemmer og stille spørsmål til TINE. Flytting av kvoteåret er den saken som har skapt flest kommentarer siden nye medlemssider i februar 2013.

Målet er at medlem.tine.no skal oppleves praktisk og lønnsom for deg. For å oppnå dette arbeides det mot;

  • Gode verktøy og rapporter for drifta
  • Nyttige fagsaker som også synliggjør rådgivingskompetansen Tine Rådgiving tilbyr
  • Fra informasjon til kommunikasjon. Engasjement i fag- og medlemssaker
    • God informasjon om TINE

Selv om bruken av medlem.tine.no har en god økning er det fortsatt mye som kan bli bedre. Ei nettside må utvikle seg hele tiden og brukeren må være i fokus. Vi ønsker med det alle brukere av medlem.tine.no ei god jul og et godt nytt år.

 Besøk 1

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås