Meny

Medarbeiderne på TINE Mogeely er på plass

De fleste ledere og operatører er nå på plass på TINE Mogeely i Irland. Gjennomsnittsalderen er 33 år og det er 42 prosent kvinner. Nylig var konsernsjef Gunnar Hovland på besøk.

De fleste nyansatte har universitetsutdannelse, også operatørene.

- Rekrutteringen har gått veldig bra. Vi er attraktive som arbeidsgiver i Irland. TINE blir oppfattet som noe nytt og spennende. Det er stor motivasjon blant medarbeiderne og jeg har stor tror på at vi vil lykkes, sier konserndirektør Per Ivar Berg.

Berg legger ikke skjul på at oppstarten blir spennende.

- Det blir viktig at TINE-medarbeidere med god erfaring er med og støtter dette forholdsvis unge korpset i starten.

TINE skal overta bygget i juli

Bygget er nå så godt som ferdig og det meste av prosessutstyret er levert og mesteparten er allerede montert.

- Vi går inn i en periode med mye testing. Først tester vi med vann, men vi håper å teste med melk om ikke lenge. Så langt ligger vi i samsvar med planen.

Etter planen skal anlegget være i full produksjon innen utgangen av 2020.

Godt samarbeid med Dairygold

- Vi har et godt samarbeid med Dairygold. Vi kjøper melk fra dem og de kjøper myse fra oss. I tillegg skal vi samarbeide om mye annet. Dairygold skal leie kontorer av oss og vi skal ha felles kantine. Dairygold er ferdig med det felles renseanlegget. Det er blitt virkelig bra. Nå holder de på å legge ny rørledning til Cork havn. Dette arbeidet har også gått bedre enn fryktet, sier Berg.

Mye opplæring og etablering av systemer

Det foregår mye opplæring nå. Flere medarbeidere er med på ystinga hos Dairygold og flere er på opplæring, både på Elnesvågen og andre TINE-anlegg.

- Mange medarbeidere fra Norge har bidratt godt, både innen ystring, på det tekniske området og når det gjelder oppbygging av prosedyrer og systemer, sier Berg.

Last ned høyoppløselig bilde av TINE Mogeely

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås