Meny

Mattilsynet strammer inn på praktisering av økologiregelverket

Lett å skille ved innhøsting.
Lett å skille ved innhøsting.

Mattilsynet strammer inn på praktisering av økologiregelverket når det gjelder paralellproduksjon. Dette gjelder praktiseringen av kravet i regelverket om at sorter som dyrkes parallelt skal være lett å skille, skjerpes inn fra 2015

Med parallell produksjon menes økologisk og konvensjonell produksjon på samme gården. Det er i utgangspunktet ikke tillatt, men regelverket beskriver noen unntak hvor parallellproduksjon er mulig.

Med dagens praktisering av regelverket har det vært tillatt å dyrke sorter som bare har latt seg skille ved laboratorieanalyser. Fra 1. januar 2015 vil det bare være tillatt å produsere arter som lett lar seg skille etter innhøsting.  Ved all tillatt parallellproduksjon er det krav om å holde den økologiske og konvensjonelle produksjonen klart adskilt. Dette kontrolleres av Debio under den årlige revisjonen hos den enkelte virksomhet. Den nye regelen blir i tråd med gjeldende regelverk og vil være den samme som i våre naboland.

Mer om dette kan du lese i veilederen til økologiregelverket.

To foretak på samme bruk
Landbruks- og matdepartementet har nylig sendt ut et forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd på høring. I høringsforslaget foreslås det å oppheve bestemmelsen om felles eierskapsbegrensning. Dette vil gjøre det mulig for de økologiske produsentene i Norge å tilpasse seg på tilsvarende måte som økologiske produsenter i EU. Forslaget imøtekommer innspill fra Oikos, Norges Bondelag, Norsk landbruksrådgivning m.fl. om å gi bønder mulighet til å opprette to foretak på samme bruk, et økologisk og et konvensjonelt.

Du kan lese mer på Mattilsynet sine nettsider

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås