Meny

Mattilsynet strammer inn på praktisering av økologiregelverket

Lett å skille ved innhøsting.
Lett å skille ved innhøsting.

Mattilsynet strammer inn på praktisering av økologiregelverket når det gjelder paralellproduksjon. Dette gjelder praktiseringen av kravet i regelverket om at sorter som dyrkes parallelt skal være lett å skille, skjerpes inn fra 2015

Med parallell produksjon menes økologisk og konvensjonell produksjon på samme gården. Det er i utgangspunktet ikke tillatt, men regelverket beskriver noen unntak hvor parallellproduksjon er mulig.

Med dagens praktisering av regelverket har det vært tillatt å dyrke sorter som bare har latt seg skille ved laboratorieanalyser. Fra 1. januar 2015 vil det bare være tillatt å produsere arter som lett lar seg skille etter innhøsting.  Ved all tillatt parallellproduksjon er det krav om å holde den økologiske og konvensjonelle produksjonen klart adskilt. Dette kontrolleres av Debio under den årlige revisjonen hos den enkelte virksomhet. Den nye regelen blir i tråd med gjeldende regelverk og vil være den samme som i våre naboland.

Mer om dette kan du lese i veilederen til økologiregelverket.

To foretak på samme bruk
Landbruks- og matdepartementet har nylig sendt ut et forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd på høring. I høringsforslaget foreslås det å oppheve bestemmelsen om felles eierskapsbegrensning. Dette vil gjøre det mulig for de økologiske produsentene i Norge å tilpasse seg på tilsvarende måte som økologiske produsenter i EU. Forslaget imøtekommer innspill fra Oikos, Norges Bondelag, Norsk landbruksrådgivning m.fl. om å gi bønder mulighet til å opprette to foretak på samme bruk, et økologisk og et konvensjonelt.

Du kan lese mer på Mattilsynet sine nettsider

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås