Meny

Markedsbalanseringsutvalget har lagt fram sin rapport

Onsdag 24. juni la utvalgsleder Erling Hjelmeng fram konklusjonene fra markedsbalanseringsutvalget. Utvalget har vurdert dagens system for regulering av råvaremarkedene i jordbruket. Flertallet i utvalget vil beholde markedsregulering.

Tre alternativer fra dagens markedsregulering

Utvalgets arbeid viser at markedsordningene fungerer etter hensikten, sier TINEs representant i utvalget, Johnny Ødegård. Utvalget har skissert tre hovedalternativer. To av alternativene betyr videreføring av viktige reguleringselement mens et alternativ skisserer en gradvis avvikling. Et klart flertall i utvalget ønsker å beholde markedsregulering og avvikling støttes bare av eksterne representanter. Rapporten sendes ut på høring.

Alternativ A: innebærer bransjestyrt markedsbalansering

 • Prisforhandlinger i jordbruksavtalen opprettholdes
 • Faglagene overtar prisfastsettelse i volummodellen
 • Samvirkene skal ikke lenger være markedsregulatorer.
 • Omsetningsrådet utvides og får et bransjepreg
 • Mottaksplikt begrenses betydelig (som første trinn i B). Det er vanskelig å se for seg at denne varianten innebærer en reell avsetningssikkerhet for bonden.
 • Forsyningsplikt, henvisning til B

Alternativ B: innebærer avvikling av samvirkebasert regulering umiddelbart, sammen med:

 • Avvikling av prisforhandlinger i jordbruksavtalen
 • Avvikling av mottaksplikt
 • Utvidet forsyningsplikt basert på sektorspesifikke tiltak med hjemmel i konkurranselov. Vurderes konkret også på fraksjoner/stykningsdeler
 • Vurdere separasjon av primærledd (råvareledd) og industri. Ny vurdering av «lik pris»
 • I trinn 1 av gjennomføringen foreslås det at Landbruksdirektoratet skal kunne iverksette enkelte avsetningstiltak samt produksjonsregulering, - og tilskudd og/eller anbud på mottaksplikt fra noen utkantstrøk. Evaluering etter 3 år med sikte på full avvikling.

Alternativ C: Forenklingsalternativet

 • Sikrer formålet med ordningene: sikre avsetning for bondens produkter og gi sikkerhet for pris.
 • Mer konkurransenøytralt. Beslutninger flyttes fra samvirke.
 • Mer åpenhet
 • Forenklinger i ordningen
 • Viderefører prisforhandlinger i jordbruksavtalen
 • Opprettholder mottaksplikt
 • De produsenteide samvirkene i landbruket fortsetter å være markedsregulator

Her kan du se fremleggelsen av rapporten på nettv

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås