Meny

Manglet strøm på setra – solceller løste problemet

På Ustuvollen i Dalsbygda i Nord-Østerdal har mjølkeprodusent Erling Tingstad investert 550 000 kroner i et solcelleanlegg. Det dekker hele behovet for elektrisk kraft både i fjøset og inne i seterhuset.

Hvis du kommer kjørende opp på setra vil du se at på begge sider av fjøstaket er det montert nesten 60 kvadratmeter med solcellepaneler. Ved enden av fjøset står en diger batteribank, som når den er full, leverer 48 Kwh. Elektrisiteten omformes til vekselstrøm, 230 volt.

Solceller seter batteribank og tankbil
Batteribanken er plassert på enden av fjøset. Om vinteren brukes den på gården.

Gir strøm både til fjøset og seterhuset

På solrike dager, under maksimale forhold, leverer solcellene 13 Kwh, noe som er mer enn nok til å dekke hele behovet for elektrisk kraft på setra. I praksis vil det si å drifte mjølkeanlegget, mjølketanken, oppvarming av vatn og lys både i fjøs og seterhus.
 –Det er bare på dager med helgrått vær, jeg har måttet supplere med strøm fra aggregatet, men det har vært minimalt i sommer, forteller Erling.

For dyrt å koble seg til strømnettet

I takt med at mjølkeproduksjonen økte på garden, ble båsfjøset på setra byttet ut med en mjølkestall i 2014. Dermed økte behovet for mer varmvatn. Ny bereder på 300 liter ble montert. Utfordringen var å få traktor og aggregat til å levere jevn strøm under forskjellige belastninger, og at traktoren var i orden til enhver tid. Tidvis stopp i strømproduksjonen skapte problemer.
Erling vurderte sammen med flere andre, å legge fram strøm fra en trafo 3,5 kilometer unna, men det ble for dyrt. Planen ble skrinlagt.
–Derfor tok jeg kontakt med Energi Pluss på Tynset for å sjekke muligheten for solceller. De kom opp med en løsning, og jeg tente på ideen.

Solceller seter mjølkestall
Monteringa av mjølkestall i 2014 utløste behovet for mer varmvatn, som igjen krevde
sikker levering av strøm.

Viktig med en løsning som fungerer

Erling fikk et tilbud på et anlegg til 300 000 kroner. Men det ble raskt klart at effekten var for liten. Batteribanken måtte bli større, dermed spratt også prisen opp til over en halv million kroner. Heldigvis har han fått økonomisk støtte både fra Innovasjon Norge og landbruksavdelinga hos Fylkesmannen i Innlandet på til sammen 180 000 kroner. Det hjelper godt på, men Erling er innforstått med at prosjektet neppe lønner seg økonomisk. For som han sier med et smil om munnen:
–Jeg er først og fremst en praktiker, ikke en økonom. Jeg har ikke finregnet på dette. Det viktigste har vært å få til noe som fungerer.

Solceller seter Dalsbygda kyr i forgrunn
Solcelleanlegget leverer nok strøm til å drifte alle funksjoner i fjøs og seterhus.

Et godt miljøtiltak

For solcelleanlegget gir mange praktiske løsninger som ikke kan måles i penger.
Stillheten, der bråket fra traktoren og dieselaggregatet er borte.
–Nå hører jeg at melketanken starter, og det er stilt og fredelig på setra. Miljømessig er det også en stor fordel. I fjor brukte han 1200 liter diesel for å produsere strøm, diesel som i år er byttet ut med ren solenergi.
Å finne praktiske løsninger på strømforsyninga på setrer er også et viktig bidrag til beiting og utnytting av utmarksressursene i mjølkeproduksjonen, helt i tråd med TINEs strategi, blant anna for å få mer sommermjølk.

Ustuvollen solceller Erling Hanne Anders Tingstad
Erling Tingstad, kona Hanne Østgaard Tingstad og sønnen Anders Tingstad. (Foto: Ane Mestvedthagen, Arbeidets Rett)

Vurderer flere solceller og varmeveksler

Setra ligger på 865 meter over havet, beitesesongen blir ikke så lang, i sommer var den på åtte uker. Erfaringene den første sommeren er i hovedsak gode, sjøl om det alltid gir utfordringer å være først ute i et pilotprosjekt. Det har vært mye læring.
–Så lenge det er litt sol går alt greit, men er det helgrått må jeg supplere med et bensinaggregatet. Det har blitt brukt minimalt i sommer.

Erling vurderer nå om han skal montere flere paneler, for det er god plass på taket, og kanskje også få på plass en varmeveksler på varmtvannstanken, noe som vil redusere energibehovet.

Solceller seter setertunet

Anbefaler løsningen til andre

Prosjektet på setra har vakt betydelig oppsikt. I sommer kom en delegasjon på 70 person for å ta anlegget i øyesyn. Lokalavisa har også skrevet om prosjektet, og jevnlig har det kommet folk innom.
–Alt i alt er jeg godt fornøyd. Jeg har et vedlikeholdsfritt anlegg, betaler verken for strøm eller nettleie. Om vinteren tar jeg med batteribanken ned på gården og lader den opp de timene på døgnet strømmen er billigst, og bruker batteribanken når strømmen er dyrere, forteller Erling.
Han nøler ikke med å anbefale løsningen til sine yrkesbrødre og søstre, vel å merke der det ligger til rette for det.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås