Meny

Lyst på ung arbeidskraft i sommer?

Ungdommen kan bli satt til mange forskjellig arbeidsoppgaver.
Ungdommen kan bli satt til mange forskjellig arbeidsoppgaver.

Har du som mjølkeprodusent ønske om ekstra arbeidskraft fra en ungdom 10 dager i sommer? Da er kanskje Grønt Spatak noe for deg.

I snart 30 år har Natur og Ungdom i samarbeid med Norsk Bonde og Småbrukarlag tilbudt ungdom fra 16 til 30 år et 10 dagers opphold på en gårdei seter eller på tilsyn av dyr på beite. Hver sommer drar om lag 80 ungdommer ut for å jobbe som frivillig, enten det handler om melking, graving, ysting, luking, hesjing, høsting eller for å se til sauene. 

Lære om bærekraftig matproduksjon 

Hensikten med opplegget er at ungdommen skal få kunnskap om norsk landbruk gjennom praktisk arbeid. Deltakerne tar del i bondens hverdag, kombinert med en herlig sommerferie. I tillegg fårungdommen lære masse om landbruk og bærekraftig matproduksjon i praksis, på ulike steder rundt om i hele landet.  
Grønt Spatak geit og jente

Trenger vertsgårder 

Har du en gård, ei seter eller et beiteområde der det kunne vært fint med noen ekstra arbeidshender. Gjennom Grønt Spatak utplasseres ungdom over 16 år i ti dager, for å lære mer om både det praktiske og det politiske i jordbruket. Grønt Spatak trenger bønder som kan tilby kost og losji og er interessert i å formidle kunnskap og erfaring om drifta. Utplasseringa er basert på et gjensidig utbytte mellom bonde og deltaker, hvor bonden får arbeidskraft og deltakeren får kost og losji. 

Påmelding skjer her. https://spatak.no/vaer-vertskap/ 

TINE er en av flere organisasjoner som sponser prosjektet. 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mars

Kr 4,96

Snitt fettprosent kumelk mars

4,38%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås