Meny

Lykleprisen 2019 tildelt Helga Kvamsås

Helga Kvamsås er tildelt prisen for sin store innsats for geiteholdet gjennom mange år. Hun er spesialrådgiver på geit i TINE SA, har stor interesse for faget, og lagt ned en stor arbeidsinnsats for geitenæringa.

Lykleprisen er en nasjonal geitepris i regi av organisasjonen Norsk Sau og Geit (NSG). Prisen deles ut annet hvert år. 

Bygd opp unik kompetanse på geit

I begrunnelsen for tildelingen heter det at Helga har tilegnet seg erfaring og bygd seg en unik kompetanse på geitehold. Pågangsmot, langsiktige arbeid og positivt engasjement har gjort at Helga i dag er en svært verdifull ressurs både for TINE og geitebøndene. 

Bidratt med å spre fagkunnskap

Gjennom Topp Team Fôring, Prosjekt Friskere Geiter, Geiteskolen og ulike forskningsprosjekter har hun både deltatt og bidratt med kunnskap og stor arbeidsinnsats og vært med en viktig forbedringsreise for geiteholdet. Helga har bidratt med mange fagartikler i Sau og Geit. Innen fagområdene mjølkekvalitet og fôring av geit og kje fremheves Helga som en av de fremste i landet.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås