Meny

Like regler for samdrifter og andre melkeproduksjonsforetak

Rissa samdrift og de andre samdriftene i landet får felles reglerverk for kvoter og produksjonstilskudd som alle andre som produserer melk.
Rissa samdrift og de andre samdriftene i landet får felles reglerverk for kvoter og produksjonstilskudd som alle andre som produserer melk.

Som en følge av årets jordbruksoppgjør avvikles særreglene for samdriftene i kvoteregelverket og i produksjonstilskuddsregelverket med virkning fra 1. januar 2015.

Fjerningen av særreglene for samdrifter betyr at samdrifter og enkeltbruk likestilles i kvoteregelverket. Likestillingen innebærer at alle melkeproduksjonsforetak får et felles kvotetak på 900 000 liter. Hvordan et foretak disponerer flere grunnkvoter vil kun begrenses av produksjonsregion og produksjonstak. Begrensninger som gjelder for samdrifter i dag, som for eksempel avstand eller antall deltakere, blir borte fra 1. januar 2015. Samtidig vil det være mulig for samdriftsforetakene å øke kvoten sin ved å leie inn kvote, uten å ta opp nye medlemmer.

Lov å drive samdrift
Selv om særreglene i § 5 i forskrift 23.12.2011 nr. 1502 om kvoteordningen for melk oppheves, vil det fremdeles være tillatt å fortsette som samdriftsforetak. Hvordan et melkeproduksjonsforetak er organisert vil ikke lenger ha betydning for hva slags regler som gjelder. Dagens samdrifter kan derfor fortsette som før uten å gjøre endringer i foretaks- eller driftsform.

 Les mer om denne saken på SLFs hjemmesider

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås