Meny

Se styreleders tale til årsmøtet

Årsmøtet i TINE er gjennomført, denne gangen på Teams. Nedenfor kan du se, høre og lese hele talen til styreleder Marit Haugen.

Vi gjør oppmerksompå at lyden i videoen "hakker" litt i noen partier.

Hør talen på podkastkanalen til TINE

 

 

Les talen

Årsmøte, ordfører. Kjære alle sammen.
Denne våren har virkelig vært tida for å gjøre ting på andre måter. Jeg har ofte skrytt av at bonden – at vi kan det med å endre og tilpasse oss. Det har vi alltid gjort, det vil vi alltid gjøre, og det gjør vi nå. Velkommen til et tilpasset årsmøte.

 Vi har hatt digitale møter i snart ett år, vi har øvet og flere har gjennomført årssamlinger og fagmøter på Teams. Og med denne måten å gjøre det på, får vi snakket med hverandre. Det gjør meg veldig trygg på at vi skal få til en god gjennomføring av årsmøtet i dag. Så får alle lage seg sin egen årsmøtemiddag i kveld – og kanskje spise sammen på Facetime eller Zoom? Jeg synes likevel det er leit at vi ikke kan samles – jeg hadde gledet meg veldig til å møte dere alle sammen, og spesielt dere som er på årsmøtet for første gang. Hjertelig velkommen er dere alle sammen, uansett!

 Først vil jeg sende en stor og hjertelig takk til de ansatte i TINE som virkelig har stått på i de siste månedene. Jeg er ordentlig stolt over at vi har klart å holde trykket og faktisk levere de meieriprodukter det norske folk ønsker og har behov for. Det har absolutt ikke gjort seg selv, men tusenvis av flinke og dedikerte ansatte har stått på og fått det til. Det er også slik at mange opplever en ekstra usikker tid med fare for permittering, permitteringsvarsel eller at de faktisk har blitt permittert. Dette er skritt som vi ikke har tatt med lett hjerte, men det har også vært nødvendig når arbeidsoppgavene har forsvunnet. Det er ikke deres egen feil og de fortjener også å ta del i rosen for det TINE har fått til den siste tiden.

 Nå skal alle sammen, slå på mikrofonene deres slik at vi hører dere alle sammen, og bli med på en applaus til alle ansatte i TINE.

 Takk for det og vel fortjent!

 I dag må vi klare to ting på en gang. Vi skal adressere det som alle er opptatt av akkurat nå, viruspandemien som virker inn på alles hverdag, jobb og liv. Samtidig må vi også se det store bildet. Vi har gjort en hel del ting siden vi møttes på denne tiden i fjor, det er mye å fortelle om - og det aller viktigste er likevel det som kommer. Vi må snakke om planene våre, fremtiden vår, gjennomføringsevne og en tydelig retning.

 I det vi snudde kalenderen til å vise 2020, så visste vi at det var mange utfordringer som måtte håndteres klokt. Og det var før noen av oss visste hva Covid-19 var. Eksportstøtten til Jarlsberg tar slutt i år, vi har et nytt anlegg som skal åpnes i Irland. Vi ser at importen øker, vi drikker mindre melk og prisutjevningsordningen virker mer og mer mot sin hensikt for hver dag som går. Konkurrentene styrker seg, og vi vet at markedssituasjonen blir tøffere. Og som vi har snakket om mange ganger det siste året vet vi at vi må gjøre tøffe grep for å få kontroll på kostnadene våre. Dette har ikke endret seg, selv om det føles som om hele verden er snudd på hodet akkurat nå.

 

Når det er sagt har heldigvis den siste tida også forsterket og tydeliggjort mulighetene våre.  Unntakstilstandenlandet vårt er i, har befestet vår posisjon i samfunnet. Med klokskap og langsiktighet skal vi komme styrket ut av dette.

 

Vi har gode, sunne og norske matvarer av høy kvalitet som folk flest vil ha. Vi produserer over hele landet og vi leverer til hele landet. Vi har ulike salgskanaler og mange ulike kunder. Vi har en velfungerende verdikjede for mat som allerede fungerer som beredskap. Utgangspunktet vårt, det er godt det. Vi vet at TINE har flere av Norges sterkeste merkevarer og disse skal vi styrke og utvikle videre. Bærekraft og miljø – ja, det å ta vare på jorda vår, det ligger i vårt DNA. Og vi som melkeprodusenter er stolte over kvaliteten på melka vi sender med tankbilen. Da synes jeg det er ekstra stas at vi har en verdikjede som vet å utnytte og omsette den kvaliteten på en slik måte at vi ikke bare vinner Oste-NM med Norvegia, men at en av Jarlsberg-ostene våre faktisk vinner Supergull i Oste-VM i høst. Den medaljen kan vi alle ta del i.

 

Og så er vi et samvirke. Og takk og pris for det. Langsiktige eiere, en demokratisk eierform og et fremtidsrettet tankesett som gjør oss godt rustet for å møte utfordringene jeg beskrev. I tillegg skal vi evne å ta mulighetene som oppstår - og vi skal skape nye. Framtiden er vår.

 

Det er vår oppgave å utvikle selskapet vårt videre. Det er vår oppgave å sørge for at vi rigger TINE for å møte fremtiden på best mulig måte. Vi som er samlet her i dag har fått tillit av våre kollegaer. Jeg håper du kjenner litt på det, jeg gjør det hver eneste dag. Så la oss vise oss tilliten verdig og bruke tid på: Hvordan gjør vi samvirket vårt enda bedre, sammen?

 

Etter fjorårets årsmøte har vi brukt mye tid på ny strategi som vi kaller «TINE 2025». I strategien er det mål vi skal strekke oss etter og bygge videre på. Mål det krever endringer for å nå. Jeg kan love at vi ikke er ferdige med endringene som må til i 2025, men vi er godt i gang.

 

Det er akkurat som på gårdene våre. Vi bygger nytt hus eller fjøs, kanskje det er en real rehabilitering som må til eller mindre endringer som det var behov for. Vi utvikler oss hele tiden og legger fundamentet for videre og bedre drift og for generasjonene som kommer etter oss. Det er det tankesettet styret og administrasjonen har hatt når vi tar strategiske valg.

 

En del av dette innebærer også, for noen, store endringer. Samtidig som vi kan kvittere ut de store linjene. Vi skal produsere melk, vi skal ha gårder og anlegg over hele landet og vi skal møte og overgå forbrukernes behov og ønsker. Men måten vi gjør det på, arbeider i og styrer TINE, må hele tiden være oppe til diskusjon. Mange er godt i gang med våronna - og jeg er mer enn litt misunnelig. Dere har spredd møkk, gjødsel eller hevd. Hos mange har slangesprederen tatt over for gjødselsvogna; mer effektivt og bedre for jorda. Det er forbedring i praksis. Denne måten å tenke på forventer vi både av eiere og ansatte i TINE.

 

Dette er også grunnen til at eierorganisasjonen vår vært et tema det siste halve året. Vi endte opp med å ikke legge frem forslag til endringer i vedtektene for årsmøtet i år, fordi det er vanskelig å få snakket godt gjennom det i et digitalt fora som dette. Det betyr ikke at jeg ikke tror på viktigheten av det. Målet mitt er fortsatt å korte ned avstanden mellom administrasjonen og styret, og ut til hvert enkelt produsentlag og hver eneste produsent. Bare slik kan vi være en mer fleksibel og smidig organisasjon som har en felles forståelse, god informasjon og mange tusen ambassadører. La oss ta ansvar for utvikling hver på vår plass, og endre og forbedre både med og uten vedtektsendringer. Det vil hjelpe oss å skape det TINE vi ønsker oss.  

 

Det er ikke bare dette jeg er utålmodig på og jeg skulle ønske vi hadde kommet lengre på mange andre områder også, men jeg ønsker også å fremheve noe av det vi har fått til.

 

Vi har, uten å overskride verken tid eller kostnader, bygget og åpnet det som er blant verdens beste og mest miljøvennlige meierier i Bergen. Vi har gjort en frisk og ambisiøs satsing på hvitmuggost og vedtatt utbygging av meieriet i Dovre for å snu importtrenden i det markedet. Vi har spennende geitemelksprosjekter på gang som er myntet på det amerikanske markedet og bygger på meieriet i Storsteinnes, blant annet med det for øyet. Vi har fått bevegelse i diskusjonen rundt prisutjevningsordningen – noe jeg er veldig glad for. Den virker nå mot sin opprinnelige hensikt og vi jobber hardt for å skape forståelse for dette, noe jeg opplever at vi får til. Sakte men sikkert.

 

Og så har vi fått til mye med osten vår – i godt samarbeid med kjedene og andre samarbeidspartnere. Vellagret, større forpakninger, norsk cheddar på pizzaer – og snart skivet i butikk og mye mer. Dette var grunnen til at jeg pustet litt lettet ut da vi før jul kunne anbefale et forholdstall på 0,96 – flere poeng høyere enn jeg fryktet.

 

Som i samfunnet ellers, skjer det mye for tiden og det skjer fort. Og nå, noen få måneder senere er forholdstallet på 1,01. Det er klart jeg skulle ønske vi kunne bestemt oss for dette før jul. Det hadde gitt en større ro, bedre planleggingsmuligheter og langsiktighet, men det var rett og slett ikke mulig. Etterspørselen etter råvaren vår har gått drastisk opp på kort tid og for meg er det en selvfølge at vi skal utnytte de mulighetene. Og la oss ikke glemme: Etterspørselen går opp fordi vi bidrar til å holde hjulene i gang. Vi er en kritisk samfunnsfunksjon. Vi har visst om dette lenge, nå vet alle andre det også.

 

Jeg nevnte innledningsvis at jeg tror det finnes mange muligheter for TINE i det verden opplever nå. Uansett hva som skjer og hva som endrer seg så må folk fortatt spise. Det går ikke av moten. Styret har bedt administrasjonen om å virkelig snu hver stein i jakt på muligheter og styrke konkurransekrafta vår. Vårt mål er offensivt: Vi skal komme styrket ut av koronakrisen.

 

Og her er vi altså tilbake til innledningen min. To tanker i hodet på en gang. Vi må opprettholde normal drift og sørge for at det er melk, ost og yoghurt i butikk. Samtidig må vi klare å tenke langsiktig, tørre å satse – ønske mer.

 

Vi må ikke lage oss en falsk trygghetsfølelse som er basert på den siste månedens hendelser. Det skal absolutt være lov til å glede seg over at bonden blir satt mer pris på, at landbruket er mer verdsatt, norske råvarer står i høyere kurs og grensehandelen er nærmest ikke-eksisterende. Men selv om hele Norge nå sitter på hjemmekontor og drikker melk så vet vi også at konkurrentene fortsatt vil selge ost og melk i Norge. Og grensehandelen er ikke lagt ned. De utfordringene vi hadde for et par måneder siden er der fortsatt, men vi har nå mulighet til å ta sats og være på forskudd.

 

Et av målene i strategien vår er å få et nytt internasjonalt gjennombrudd på norsk melk. Det er et hårete mål, men jeg vet det allerede er gode tanker og ideer på blokka og flere ting i støpeskjeen. Vi skal også få til innovasjon i hjemmemarkedet vårt, men da må både eiere og administrasjon klare å tenke langsiktig, være tålmodige og legge gode planer. Vi må bruke nødvendige ressurser for å tenke og jobbe langsiktig. Dette må prege hele organisasjonen vår.

 

Ja, det er risiko knyttet til den internasjonale driften, men det er også betydelig risiko knyttet til å bare være hjemme. Den internasjonale delen vår skal bli mer solid og lønnsom.  Anlegget i Irland gir oss et nytt og solid ben å stå på. Dette anlegget skal ta seg av noen konkrete oppgaver, og er en del av en helhetlig internasjonal strategi som gir oss muligheter på lang sikt. Det er viktig å huske på at selv når korona, straffetoll og valutakurser gjør ting vanskelig for oss, så er det fortsatt mer lønnsomt å produsere Jarlsberg – til det internasjonale markedet – fra Irland. Og en annen faktor, jeg ber dere alle huske på i samtaler med eiere og folk flest. Vi har produsert Jarlsberg internasjonalt i 20 år allerede. Dette er ikke nytt, men vi legger planer for å sitte igjen med en større gevinst.

 

Bærekraft er mer enn Co2 og metan. Vi vet at melk er den klart mest bærekraftige måten å gjøre om gress til sunn og god menneskemat, men ikke alle rundt omkring i de tusen hjem sitter med samme kompetansen om dette. Det har vi et unikt mulighetsrom for å endre på og fortelle om akkurat nå.

 

Derfor har styret satt et mål for produksjonen vår om at norsk melk skal produseres på norsk fôr. I dag er vi på omtrent 82%. La oss ikke gjøre dette til en diskusjon om alt eller ingenting, men heller jobbe for å øke norskandelen i fôret vårt. Det handler ikke bare om hvordan vi oppfattes av forbrukerne, men også at vi blir bedre på grasdyrking. Det er vinn-vinn. Og selvfølgelig må vi sette krav til kraftforråvarene, og det må være politisk vilje og incentiver for å få dette til over hele landet. Vi er i forkant nå – la oss ikke miste momentet. 

 

Jeg ønsker å sende en takk til Gunnar og administrasjonen hans i TINE. Kulturendringen som har skjedd det siste året er merkbar. Jeg opplever at ansatte, på tvers av oppgaver og stillinger, brenner for visjonen vår; Sammen skaper vi et levende Norge. Og ikke minst brenner de for å gjøre en god jobb for oss eiere. Vi går mer i takt og vil de samme tingene. Koronakrisen forsterker dette samspillet. Det er utrolig motiverende og trenden går i riktig retning. Det er ikke vanskelig å bli enig om at vi alltid har vært gode til å investere i anleggene våre, i maskiner, rør og biler. Men ildsjelene og talentene i selskapet vårt er enda viktigere. Vi må investere i mennesker, vi må investere i rett kompetanse.

 

Jeg har måttet prioritere hardt i dag, for hva jeg skal snakke med dere om. Derfor vil jeg bare veldig kort si: Jeg er veldig glad for at dere tar dyrevelferd på alvor og den jobben som dere har gjort ute i organisasjonen. Det har nådd ut. Det er viktig. Også her må vi holde koken og ikke miste fart. Dyrevelferdsindikatoren som kommer er først og fremst et forbedringsverktøy slik at vi alltid kan – og skal bli bedre.

 

Til slutt litt om etterbetalingen. Vi har et felles ansvar for å fortelle det norske folk og politikere, at etterbetaling ikke er TINE-bøndene som tar ut et grådig utbytte. Dette er en viktig del av økonomien til bonden. Akkurat i år er den viktigere enn på lenge, når omsetningsavgifta er høyere enn på mange, mange år, en samlet melkepris er den laveste siden 2014 og kostnader som trekker i samme retning. TINE har gode kredittavtaler, likviditeten er god - og egenkapitalen likeså. Etterbetalingen rokker ikke ved det, og setter verken utviklingen av selskapet vårt eller arbeidsplasser i fare, men den er avgjørende for økonomien til mange melkeprodusenter i hele landet. Og den er en del av melkeprisen – ikke et utbytte.

 

Så. Eiere og ansatte i TINE. Vi snakker om endringer i folks liv, svingninger i markedet. Vår litt heldige posisjon som produserer mat som folk alltid har bruk for. Vi snakker om et krafttak på norsk fôr og vi snakker om alt dette i et årsmøte på internett. Verden er ikke som den en gang var, TINE er ikke som det en gang var. Med riktig innstilling og endringsvilje kan vi bruke dette til vår fordel.

 

Jeg gleder meg til timene vi skal bruke fremover og til hva vi i lag kan få ut av det. Det er vi som lager planene, det er vi som setter kursen og framtiden til TINE.

 

Godt årsmøte!

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås