Meny

Langsiktig tilpasning av industrien

En rapport viser at TINE kan redusere de årlige kostnadene med 70 mill. kroner ved å optimalisere industrien. Etter en intern høring og drøfting går saken til endelig beslutning i konsernstyret, mest sannsynlig før sommeren. Det vil ta flere år før endringene gjennomføres.

Konsernstyret ble orientert om rapporten i dag og vedtok å sende saken ut til intern høring. Etter denne høringa går saken til endelig beslutning i konsernstyret, mest sannsynlig før sommeren.

Flere år før endringene gjennomføres
Rapporten peker på en langsiktig produksjonsstruktur og det vil ta 3-5 år før endringene gjennomføres. Alle endringene vil ikke være gjennomført før 2020/2021 etter at Jarlsbergproduksjonen for eksport er avviklet.

Omfattende utredning
I denne omfattende utredningen har TINE sett på den mest sannsynlige utviklingen i innenlands salg av meieriprodukter, utviklingen i melkeproduksjonen fremover og industriell produksjonskapasitet. En viktig faktor i utredningen er en eventuell fremtidig utfasing av eksportproduksjonen av Jarlsberg. Som kjent har Stortinget vedtatt å fase ut eksportstøtten innen 2020.

Noen forutsetninger
Det er lagt til grunn at melka i nord skal foredles lokalt/regionalt. Meieriene på Jæren, Byrkjelo og Verdal skal utvikles videre for effektiv volumproduksjon. Av strategiske hensyn skal TINE Meieriet Lom & Skjåk bestå. Selv om disse meieriene skal bestå kan en ikke utelukke endringer i produksjonen. 

Kan redusere årlige kostnader med 70 millioner
En rekke alternativer er vurdert. Det mest lønnsomme alternativet betyr at TINE kan redusere de årlige kostnadene med 70 millioner kroner ved å tilpasse industrikapasiteten og optimalisere produksjonen.

- Endring i innenlands etterspørsel og bortfall av eksportsubsidier gjør at vi må tilpasse industrien vår. I dette ligger det også muligheter for å oppnå en forbedret effektivitet og fleksibilitet på hvitost og andre berørte produktgrupper, også brunost. Med stadig økende konkurranse, ikke minst fra import, er det viktig at TINE driver en mest mulig effektiv industri, sier konserndirektør produksjon, Per Ivar Berg.

Om denne endringa skulle bli vedtatt vil det bety:

  • Meieriet på Elnesvågen bygges om til produksjon av skorpefri hvitost i blokk og småostproduksjon for innenlandsmarkedet.
  • Småostproduksjonen på Ørsta flyttes til Elnesvågen.
  • Brunostproduksjonen på Elnesvågen flyttes til Byrkjelo.
  • Brunostproduksjonen på Ørsta flyttes til Lom & Skjåk og Byrkjelo.
  • Hvitostproduksjonen på Ørsta avvikles.
  • Meieriet på Voss legges ned, produksjonen av hvitost flyttes til Jæren og Byrkjelo.
  • Samling av all kremostproduksjonen i TINE og nedlegging av ett av meieriene i Hardanger eller Ørsta, men det foreligger ikke anbefaling om hvilket.

70 årsverk mindre
Om styret vedtar å legge ned to meierier vil det bli behov for ca. 70 årsverk mindre enn i dag, men utfasing av Jarlsbergproduksjonen for eksport vil i seg selv bety en del reduksjon.

- TINE skal ta vare på alle som blir berørt av disse endringene gjennom den omstillingsavtalen vi har. Jeg har stor forståelse for at mange av våre medarbeidere nå vil føle usikkerhet i forhold til fremtidig jobb, men vi skal ta oss av hver enkelt medarbeider for å skape mest mulig trygghet og dette har vi gjort mange ganger før med godt resultat, sier Berg. 

I tillegg til økonomiske beregninger er det gjennomført risikovurderinger, arbeidsmiljøundersøkelser og beregnet miljøeffekt (CO2-utslipp).

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås