Meny

Landbruksministeren åpner Storfe 2016

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale holder åpningsforedraget på Storfe 2016. (Foto: Torbjørn Tandberg)
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale holder åpningsforedraget på Storfe 2016. (Foto: Torbjørn Tandberg)

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale holder åpningsforedraget på Storfe 2016, torsdag 10. november kl.12.00.


– Vi er glade for at landbruks- og matminister Jon Georg Dale kommer til årets store fagsamling for hele storfenæringen. Det blir interessant å høre hvilke visjoner han har for norsk storfeproduksjon framover, sier leder i arrangementskomiteen for Storfe 2016, Jon Grønsberg.


"Lønnsom og bærekraftig storfeproduksjon - mjølk og kjøtt" er overordna tema for kongressen som foregår på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen, 10. - 11. november 2016.

Programmet er delt inn i sju ulike fagbolker:

  1. Investering og ledelse (dag 1)
  2. Fra kalv til gromku (dag 1)
  3. Lønnsomme fôringsstrategier (dag 1)
  4. Fruktbarhet (dag 1)
  5. Avl (dag 2)
  6. Grovfôr (dag 2)
  7. Bærekraft og klima (dag 2)


Se storfe2016.no for program og påmelding.

Felleskjøpet, Geno, Norsk Landbruksrådgiving, Nortura, Tine og Tyr er arrangører av Storfe 2016.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås