Meny

Landbruks- og matministeren fikk gode råd

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum med Ungdomsrådet for landbruket. På bildet, venstre, ovenfra: Jon Gaute Lunden fra Reddal i Grimstad, Anders Klaseide fra Eidsvoll, Kjerstin Lundgaard fra Ringsaker i Hedmark, Elisabeth Holand fra Vestvågøy i Nordland og Anne Karin Grødeland fra Orre i Rogaland. I midten, ovenfra: landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum, Anne Rakel Haaland fra Audnedal i Vest-Agder og Ingeborg Johansen fra Tromsø. Høyre, ovenfra: Erling Veie fra Skogn i Nord-Trøndelag, Martin Braanaas Kleppe fra Førde, Nils Håvar Øyås fra Melhus i Sør-Trøndelag, Erica Hogstad Fjæran fra Trondheim i Sør-Trøndelag og Øyvind Aukrust fra Oslo. (Foto: LMD)
Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum med Ungdomsrådet for landbruket. På bildet, venstre, ovenfra: Jon Gaute Lunden fra Reddal i Grimstad, Anders Klaseide fra Eidsvoll, Kjerstin Lundgaard fra Ringsaker i Hedmark, Elisabeth Holand fra Vestvågøy i Nordland og Anne Karin Grødeland fra Orre i Rogaland. I midten, ovenfra: landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum, Anne Rakel Haaland fra Audnedal i Vest-Agder og Ingeborg Johansen fra Tromsø. Høyre, ovenfra: Erling Veie fra Skogn i Nord-Trøndelag, Martin Braanaas Kleppe fra Førde, Nils Håvar Øyås fra Melhus i Sør-Trøndelag, Erica Hogstad Fjæran fra Trondheim i Sør-Trøndelag og Øyvind Aukrust fra Oslo. (Foto: LMD)

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum har nå fått rapporten fra Ungdomsrådet for landbruket. En "ung bonde-garanati" som øker tryggheten for å satse og en "null-visjon" for nedbygging av dyrka jord, er noen av rådene.

 

Ungdomsrådet ønsker at det skal bli enklere å overta og starte opp med gårdsdrift. Samtidig ber rådet om at det innføres et kompetansekrav for å være en selvstendng, ansvarlig bonde. De understreker også at landbruket sin rolle i samfunnet må synliggjøres.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås