Meny

Kontorfolk var avløsere i Sør-Fron

Audun Ervik, Michael Fridman og Malin Dahl.
Audun Ervik, Michael Fridman og Malin Dahl.

For å lage gode verktøy som er nyttige for produsentene, er det avgjørende at vi kjenner godt til hverdagsutfordringene på gården. Derfor sendte vi ut tre av våre digitale konseptutviklere for å prøve seg som avløsere.

- For oss som stort sett sitter på kontoret hos TINE i Oslo, er det viktig å få erfaringer med hvordan det faktisk er å jobbe i fjøs. Vi har vært på besøk i flere fjøs tidligere, men det er noe annet når vi skal være med å jobbe, sier Michael Fridman.

Ideen om avløseruken kom opp under en workshop tidlig i våres, om bruk av AR-teknologi i fjøset. Det var Hans Ulberg fra Hundorp som noe spøkefullt foreslo at teamet fra TINE kunne komme til gården hans og jobbe, for å få erfaring med bruk av mobiltelefon i fjøset. 

Og Michael, Malin og Audun tok utfordringen, og noen uker senere var de på plass i fjøset.

Ulberg arrangerte besøk hos flere kollegaer i nærområdet slik at teamet fra TINE fikk jobbe i fjøs med ulike systemer og løsninger.  

- Denne uken har vært veldig lærerik og spennende! Vi har fått god innsikt i hvordan hverdagen i fjøset er, hatt mange interessante diskusjoner og fått nyttige innspill til mulig fremtidig funksjonalitet og løsninger, sier Audun Ervik.  

- Vi har blitt veldig godt tatt imot og fått gode svar på alle våre dumme spørsmål. Uken har vært kjempenyttig for vårt team. Vi får ikke denne typen innsikt uten å være med ut i fjøset og snakke med dem som jobber der hver dag, legger Malin Dahl til. 

Tilbake på Ås har teamet tatt med seg erfaringene fra avløseruken inn i pågående arbeid med TINE Mobil Assistent, ny TBS-funksjonalitet og mer fremtidsrettede pilotprosjekter. I arbeidet med Mobil Assistent er det virkelig brukerne som styrer utviklingen, da tilbakemeldingene som sendes inn gjennom applikasjonen brukes aktivt til å prioritere utviklingen av forbedret og ny funksjonalitet.  

TINE og konseptutviklingsteamet retter en stor takk til Hans Ulberg og familien på Ulberg gård, Tofte samdrift, Rådgiverkontoret på Frya, Iver på Isum gård, Ole Anton på Fossehagen samdrift og Stian og Bente på Prestegården i Sør-Fron for gjestfrihet, nyttige innspill og spennende diskusjoner. 

 Bildemontasje kontorfolk som avløsere

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås