Meny

Konkurrenten vår bør være i stand til å stå på egne bein

Kommunikasjonssjef i TINE, Sindre Ånonsen
Kommunikasjonssjef i TINE, Sindre Ånonsen

Resultatet av å videreføre dagens ordninger vil bidra til ytterligere sentralisering av melkeproduksjonen.

Professorene Hjelmeng, Foros og Kind skriver i et innlegg 15. juni at de ønsker en fortsatt regulert meierisektor. Om det er vi enige. Melkemarkedet er speiselt med sine krav til håndtering av en kontinuerlig produksjon av ferskvare. Men en regulert sektor trenger ikke bety fortsatt subsidiering av industriaktører. Behovet for regulering henger først og fremst sammen med målet om at produksjonen av melk skal skje over hele landet for å sikre utnyttelse av de grasarelaene Norge har.

Vi er også enige i at det skal være konkurranse. Det er i dag konkurranse både fra import og mellom norske aktører.

Der vi og professorene til Q skiller lag, er i spørsmålet om det er nødvendig å opprettholde en massiv subsidiering av store meieriselskap med gode driftsresultat for å opprettholde denne konkurransen. Støtten til Q-meieriene var nødvendig for å etablere konkurranse, men etter snart 20 år - og til sammen over en milliard i støtte – bør konkurrenten vår være i stand til å stå på sine egne solide bein. Resultatet av å videreføre dagens ordninger vil bidra til ytterligere sentralisering av melkeproduksjonen. Vi tror ikke dette er Stortingets intensjon og holder derfor fast på at særordningene må avvikles.

Trioen Hjelmeng, Foros og Kind reiser også spørsmål rundt lovligheten ved samvirkemodellen. Først ved å mene at overskuddet skal deles med bønder som har valgt å ikke være eiere og leverandører i Tine. Det er vel like lite aktuelt å reise et slikt krav overfor et samvirke, som til en aktør med en annen eierform. Videre forsøker Hjelmeng, Foros og Kind, å så tvil om lovligheten av Tines vedtekter, ved å hevde at våre leveranseavtaler med melkeprodusentene kan være i strid med konkurranseloven. Dette opplever vi strengt tatt mer som et PR-utspill enn som en juridisk bekymring.

Innlegget ble sendt til Nationen og sto først på trykk i debattspaltene "Motkultur"

Relatert podkast:

Hør også podkastepisoden med styreleder Marit Haugen og Johnny Ødegård om de konkurransepolitiske tiltakene i PU 

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås