Meny

Kan bli behov for mer melk seinere i år

En eventuell forsinket oppstart av meieriet i Irland kombinert med normalt lite melk i tredje kvartal, kan føre til at TINE trenger mer melk enn dagens prognoser sier.

–En utsettelse av produksjonen i Irland til etter 1. juli, når eksportstøtten fjernes, vil gi et midlertidig behov for mer norsk melk. Hvor mye mer melk vi eventuelt trenger, er for tidlig å si nå. Det vet vi mer om etter styremøtet i mars, sier konsernsjef Gunnar Hovland. 

Alltid behov for melk i tredje kvartal 

Grunnen til usikkerheten rundt melkebehovet er at TINE fortsatt ikke har fått utslippstillatelse fra irske myndigheter, og derfor ikke kan si når ordinær produksjon kommer i gang. 

I tillegg har vi den velkjente «sommerdumpa» i norsk melkeproduksjon. Derfor vil det være behov for mer melk, særlig på ettersommeren og tidlig høst (tredje kvartal). 

Allerede nå signaliserer vi at det kan bli behov for mer melk. Det er viktig å holde oppe produksjonen. Usikkerheten rundt oppstarten i Irland er hovedårsaken, men det vil alltid være behov for melk i tredje kvartal, poengterer Johnny Ødegård, direktør i TINE Rådgiving og Medlemsservice. 

TINE som markedsregulator har et særskilt informasjonsansvar 

Dersom styret i mars konkluderer med at vi trenger mer melk, vil TINE anbefale å øke forholdstallet. Etter vanlige prosedyrer er det Landbruks- og Matdepartementet som fastsetter forholdstallet etter først å ha drøftet saken med faglagene.  Tidspunkt for når dette kan skje er ikke klart. 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås