Meny

Internasjonale meieripriser til Norge

Odd Rønningen (TRM) og Roger Abrahamsen (UMB) var stolte mottakere av IDF-prisene i Japan. Foto: Helle Huseby
Odd Rønningen (TRM) og Roger Abrahamsen (UMB) var stolte mottakere av IDF-prisene i Japan. Foto: Helle Huseby

To av våre fremste eksperter på meierisiden i Norge, Odd Rønningen (TINE) og professor Roger Abrahamsen (UMB) har begge mottatt priser for deres arbeid innenfor meieriteknologi og melkemaskiner.

Prisene ble overrakt under gallamiddagen torsdag kveld 31. oktober på IDF World Dairy Summit, en internasjonal meierikonferanse som i år ble arrangert i Yokohama, Japan.

Odd Rønningen ble tildelt IDF Prize of Excellence

Det er første gang denne prisen deles ut. Prisen deles ut som en anerkjennelse for spesielt gode bidrag til det arbeidet som utføres av IDF. Prisen kan deles ut til en enkelt person eller en gruppe, og i år gikk altså denne prisen til TINEs Odd Rønningen for hans arbeid innenfor IDF i 20 år. Det var spesielt Rønningens bidrag innenfor utvikling av ISO-standarder for melkemaskiner og automatisert melking som lå til grunn for tildelingen.

Odd Rønningen har utviklet det unike instrumentet Vadia som måler vakuum under melking. Gjennom dette arbeidet har  han bidratt til å forebygge mastitt-problematikk og dermed redusere behovet for bruk av antibiotika.

IDF Award 2013 til Roger Abrahamsen

Roger Abrahamsen ble tildelt prisen IDF Award 2013. Prisen deles ut av International Dairy Federation (IDF) som et symbol for å anerkjenne en person som har utført spesielt gode bidrag til framgang i internasjonal melkeproduksjon og meieriindustri.

Roger Abrahamsen fikk prisen for sitt arbeid både i Norge og i utlandet. Han har produsert mer enn 200 publikasjoner innenfor en hel rekke meierifaglige temaer, som for eksempel osteteknologi. Han har ledet og deltatt i en rekke større forskningsprosjekter innenfor meieriteknologi. Abrahamsen har veiledet mer enn 100 master- og doktorgradsstudenter gjennom 40 år med arbeid på Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), og slik bidratt til å overføre mye kompetanse til framtidige meierifagfolk. Hans meierifaglige ekspertise har blitt mye brukt i meieriindustrien i Norge, men Abrahamsens arbeid er også godt kjent utenfor Norges grenser. Det ble spesielt trukket fram hans bidrag gjennom Norad til utvikling i flere afrikanske land. Han har vært involvert i IDFs arbeid siden 1984 og sittet i den norske nasjonalkomiteen til IDF i en rekke år.

Nylig ble han pensjonert fra sitt virke som professor på UMB, men han vil imidlertid fortsette å bidra med sin kompetanse på meierisiden gjennom å være professor emeritus på UMB.

 

IDF-gjengen 2013 samlet Norge
Hele delegasjonen fra Norge samlet. Fra venstre bak: Heidi Ruud (Melk.no), Kirsti Wettre Brønner (TINE), Gro Mette og Odd Rønningen, Camilla E Jørgensen (TINE), Lars Sandstad (TINE), Ida Berg Hauge (Melk.no) og Liv Hoel Sandstad. Fra venstre foran: Helle Huseby (TINE), Olav Østerås (TINE), Margrethe Hovda Røed (Mattilsynet), Roger Abrahamsen (UMB) og Ingrid Haug (TINE).

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås