Meny

Interesserte ungdomspolitikere besøkte TINE

Nylig hadde TINE Meieriene på Sem og Kalbakken besøk av ungdomspolitikere fra flere leiere. Det var en engasjert gjeng som var opptatt av alt fra samfunnsansvar, dyrevelferd og arbeidsforhold på meieriet.

Eierutvalget i Øst sto for invitasjonen og la opp til en dialog om aktuelle saker. - Det ble en god prat om bærekraft og dyrevelferd, sier Odd Einar Hjortnæs fra eierutvalget Øst.

De fleste partiene var med

I løpet av disse to besøkene møtte eierutvalget 15 ungdomspolitikere som representerte de fleste partiene. Odd Einar Hjortnæs deltok på begge møtene, mens også Kari Lise Joarsdotter Breivik deltok på TM Sem. På begge møtene fikk ungdomspolitikerne omvisning og orientering om meieridriften.

Ungdommen var opptatt av bærekraft og miljø

Hensikten med møtene var å komme i dialog om saker som både de unge politikerne og TINE er opptatt av. TINE er kåret til Norges mest bærekraftige selskap i 2019. Det ble derfor brukt mye tid på kukraft, tiltak for å redusere emballasje og plast, samt hvordan det jobbes med HMS og arbeidsmiljø.

Aktuelt om dyrevelferd

Naturlig nok var det også spørsmål til hvordan det jobbes med dyrevelferd i TINE. Odd Einar Hjortnæs opplyste at det er gjennomført over 500 gruppemøter med omkring 4.000 melkeprodusenter, der dyrevelferd har vært tema. Kukontroll med helsekortordningen ble også kommentert av Odd Einar.

Fornøyde deltakere – viktig for framtidig dialog

Deltakerne ga positive tilbakemeldinger på møtet og oppfordret til å bli invitert på fjøsbesøk neste gang. For eierutvalget er det også nyttig å høre hva de unge er opptatt av og knytte kontakt for framtidig dialog.

Se hva ungdommen sa om besøket på filmsnuttene under

 

Simon Laabak - Østfold AUF

 

Tage Slind Jensen - Unge Høyre Akershus

 

 

Maria Altermark Klingsheim - Akershus Grønn Ungdom

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås