Meny

Intensjonsavtale om biogass

Selv om satsinga på biodiesel fortsatt står fast ønsker TINE å være i spissen med å prøve ut ny teknologi. AGA og flere andre aktører jobber nå med produksjon og distribusjon av klimanøytral biogass. Dette syns TINE er interessant.

TINE tror at kombinasjonen av EuroVI-motor og siste generasjon biodiesel, HVO, er en veldig god løsning som vil vare i mange år. Samtidig ønsker TINE å være helt i spissen med å prøve ut ny teknologi. Det skjer en rivende utvikling på dette området, ikke minst på biogass, og det er positivt.
– Vi har allerede redusert utslipp fra vår landsdekkende transport, men hovedutfordringen for ytterligere kutt er utvikling av infrastruktur og marked på nye bærekraftige drivstoffløsninger. TINEs mål er å bli klimanøytrale på transport i 2020 og det skal vi blant annet bli ved å teste og anvende ny miljøvennlig teknologi. Derfor vil TINE anskaffe biler som går på flytende biogass når vi får en komplett verdikjede for produksjon og fylling av flytende biogass. Da kan vi kjøre lengre med mindre påvirkning på miljø og klima enn noen gang før, sier kommunikasjonsdirektør Lars Galtung i TINE.

Intensjonsavtale med AGA
TINE har nylig inngått en intensjonsavtale med gasselskapet AGA som bygger ut fyllestasjoner for flytende biogass fra flere produsenter. Etablering av fyllestasjoner krever et visst trafikkgrunnlag før en utbygger syns dette er interessant. Samtidig er det en forutsetning at det fins et nett med fyllestasjoner for at det er interessant for transportaktørene å investere i lastebiler som går på biogass.

 

 

Kartlegge grunnlag for fyllestasjoner
Intensjonsavtalen med AGA er et ledd i å kartlegge om det er tilstrekkelig trafikkgrunnlag for fyllestasjoner. Basert på intensjonsavtaler om et visst antall kjøretøy vil AGA søke om økonomisk støtte fra ENOVA til å bygge ut fyllestasjoner. De mener det bør ligge et trafikkgrunnlag på 100-200 biler til grunn for at det kan bli lønnsomt å investere i fyllestasjoner. TINE er det første selskapet som støtter AGA i dette arbeidet.
- Det er flere produsenter av biogass, men det er først når vi får på plass et opplegg med fyllestasjoner for flytende biogass at dette kan bli et alternativ for vår langtransport. Derfor syns vi dette initiativet er interessant. Samtidig ser vi at det kommer flere produsenter av biogass til og det ønsker vi å følge med på, sier Ann-Norill Stennes, direktør for TINE Råvarehåndtering.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås