Meny

Innsending av prøver går som vanlig

Analyseaktiviteten ved Mastittlaboratoriet, ved Råmelklaboratoriet og i Leveringskontrollen opprettholdes. Det er satt i verk ekstra smitteforebyggende tiltak for at innsending av prøver er trygt og kan gå som normalt.

Viktig at prøvetakingen opprettholdes

Flere har stilt spørsmål om det er rett å sende inn husdyrkontrollprøver sett i lys av risiko for smitte av korona.
Drift av melkelaboratoriene og oppfølging av melkekvalitet, ansees som kritisk for at melkeproduksjonen skal holdes i gang over tid. 
Prøvetransport fra gården omfatter både tankmelkprøver, husdyrkontrollprøver, speneprøver, BRSV/BCoV-prøver, drektighetsprøver med mer. 
Tankbilsjåførene og medarbeiderne i Melkekvalitet og Service er godt orientert om nødvendige tiltak for å begrense smittespredning. De følger nøye anbefalingene som er gitt av helsemyndighetene for å forebygge smitteoverføring. Konklusjonen er at innsending av ulike typer prøver går som normalt.

Utgjør liten smitterisiko

Alle prøvekassetter gjennomgår vaskeprosedyrer før de sendes ut igjen til melkeprodusentene. På tankbilen oppbevares prøver som samles inn, adskilt fra rene prøvekassetter som skal deles ut.

 Som følge av koronasituasjonen, kan melkeprodusentene regne med noen forsinkelser i mottatt analyseresultater for husdyrkontrollprøver i ukene framover. 
Ved spørsmål, ring Medlemstelefonen, 51371500, innvalg 4, eller send henvendelse til ramelkkontroll@tine.no

 

 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås