Meny

Innovasjonspris til TINE-medarbeidere

Gunnar Dalen var med i gruppen som fikk pris for idèen om landbrukets datasky (LDS).
Gunnar Dalen var med i gruppen som fikk pris for idèen om landbrukets datasky (LDS).

To medarbeidere i TINE var med og vant hver sin innovasjonspris i tilknytning til konferansen Mat og Landbruk 2017 i forrige uke

Veterinær Gunnar Dalen i TINE Rådgiving, fikk pris for ideen «Landbrukets Datasky (LDS)
Gruppen bak ideen bestod i tillegg til Gunnar Dalen av Karoline Bakke Wethal (stipendiat, NMBU), Atle Jensen (gründer, geofysiker og forsker, Kapabl), Dr Tale Karlsson-Drangsholt (avlsforsker, Norsvin) og Dr Bjarne Holm (utviklingssjef, Felleskjøpet Agri).
Den andre prisen gikk til gruppen der teknisk konsulent Kim Andre Lovas deltok. De fikk prisen for sin jobbing med mikrogjødsling, sensorer og roboter.

Gir bonden grunnlag for bedre prognoser

LDS er en samling av alle data som blir registrert i landbruket i Norge i en stordatabase. Gjennom kombinert analyse av historiske og sanntidsdata fra ulike sensor- og registreringssystem kan LDS levere bedre prognoser til bonden tidsnok til at produksjonstap og lidelse kan forebygges.

I sin beskrivelse av konseptet skriver gruppen «Den største trusselen for den norske bondens fremtidige innovasjon er at bonden mister eierskap og kontroll på egne data, og at det genereres store datamengder uten at bonden klarer å bruke disse til noe nyttig».

Prisen er på 400 000 kroner

Ideen ble av juryen vurdert til å ha stort potensiale og ble belønnet med 400 000,- kroner.
Innovasjonscampen ble arrangert av Norsk Landbrukssamvirke i samarbeid med Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås