Meny

Innfører O-visjon – klassemjølka skal helt bort

Denne muntre kvartetten jobber hardt for at klassemjølka skal bli historie i Distriktet Oppland og Hallingdal. Fra venstre Ole Foss, Bente Marie Myhre, Knut Ove Hennum og Randi Therese Garmo. (Foto: Tom Arild Fredriksen)
Denne muntre kvartetten jobber hardt for at klassemjølka skal bli historie i Distriktet Oppland og Hallingdal. Fra venstre Ole Foss, Bente Marie Myhre, Knut Ove Hennum og Randi Therese Garmo. (Foto: Tom Arild Fredriksen)

All 2.- og 3.klassemjølk skal bort. Det er den klare visjonen som produsenter og rådgivere i Distriktet Oppland og Hallingdal har å strekke seg etter, og som det nå jobbes målbevisst for å oppnå.

I likhet med resten av landet, så er mjølkekvaliteten i dette distriktet meg bra, med en andel elitemjølk hittil i år på 96,5 prosent. Det skyldes dyktige produsenter i samarbeid med rådgivere med høy kompetanse innenfor et bredt fagfelt.

Påfører bonden og industrien tap
Like fullt er det en liten andel av mjølka som ikke holder mål, og som blir nedklassifisert til 2. eller 3. klasse. Heldigvis går utviklinga i riktig retning. I 2014 var 1,8 prosent av kumjølka nedklassifisert, hittil i år er prosenten bare på 0,7.
Tross lite volum, klassemjølka utgjør et problem. Bonden får mindre betalt, industrien påføres ekstra kostnader, og kvalitet og holdbarhet på produktene reduseres. 

Team på fire rykker ut
Det var direktør i TINE Råvare, Eivind Kjuus, som utfordret Distriktet Oppland og Hallingdal om å innføre en 0-visjon. En utfordring distriktssjef Tom Arild Fredriksen og hans rådgivere har tatt på strak arm.

Nå er det etablert et team på fire person, to veterinærer og to rådgivere innen mjølkemaskin/mjølkekvalitet. De reiser rundt til produsentene og bistår, både når det har oppstått en akutt situasjon eller at melkekvaliteten er på veg nedover.
–  De aller fleste er takknemlig over å bli kontaktet av oss. De færreste blir overrumplet over å få klassemjølk, sier en av de fire, Bente Marie Myhre, rådgiver på mjølkemaskin/mjølkekvalitet.

Viktig å jobbe forebyggende
Ole Foss, også han rådgiver, understreker hvor viktig det er å arbeide forebyggende og ta onde ved roten for å hindre at noen får klassemjølk.
Har du fått 1. klassemjølk, skal det lite til før du detter ned i 2. klasse.
Ofte kan årsaken til kvalitetssvikten være sammensatt og vanskelig å finne enten vi snakker om høyt celletall, frie fettsyrer eller høyt bakterietall. Da er det aktuelt å koble på veterinær og utrede hele besetningen eller å kjøre mjølkemaskintest for å nevne et par tiltak.
Ole Foss poengterer at ved å rydde unna 2.-og 3. klassemjølka, så frigjøres det mer tid til forebyggende arbeid.

Roboten sviktet
Jon Valdemar Dahl i Ringebu er en av fem eiere i Gunstad samdrift. I januar skjedde det som ikke skulle skje, melkeroboten sviktet. På noen kyr gikk det 30 timer mellom melkingene, celletallet spratt i været, resultatet ble 2.klasse-mjølk.
Nesten før prøveresultatet var klart, ringte veterinær og rådgiver Randi Therese Garmo, og tilbød hjelp.
– Jeg var både glad og overrasket over at TINE tok kontakt så raskt, understreker Jon Valdemar Dahl.

Faglig flinke rådgivere
Etter at roboten igjen fungerte, gikk celletallet ned, elitemelka kom på plass igjen. Men fortsatt ligger celletallet i det øvre sjiktet, uten at Jon Valdemar er sikker på årsaken. Noe av forklaringa kan være at belastningen på roboten er for stor med en melkemengde på 600 tonn. Vadiatesten viser ingen feil ved systemet.
– Etter råd fra TINE har vi nå lagt inn lenger forbehandlingstid, med to vasker av spener før mjølking. Vi håper det skal hjelpe, for nå gir kyrne raskere ned, totaltiden i robotboksen er redusert, forteller Dahl som er godt fornøyd med TINEs rådgivere.

Han er enig i at det bør være et mål å fjerne klassemjølka, men tror det blir vanskelig. For det skal så lite til før noe går skeis. Men uansett bør alle produsenter være interessert i å få hjelp, dersom kvaliteten skulle svikte.

Celletallsprøve hver måned
Distriktssjef Tom Arild Fredriksen sier teamet har månedlige koordineringsmøter og fører lister over produsenter som trenger oppfølging.

TINE Råvare bidrar økonomisk til prosjektet, noe som gjør at mjølkeprodusentene som opplever svikt i mjølkekvaliteten ikke betaler noe for førstebesøket på 1,5 timer.

Randi Therese Garmo, veterinær og rådgiver, sier det er viktig å fange opp produsenter som sliter med forhøyet celletall.
– Vi anbefaler denne gruppen å ta celletallsprøve hver måned. Det gjelder i særlig grad robotbesetninger. Ved å holde øye med celletallet på enkeltkyr, blir det lettere å finne synderne.

Kurs for bedre sommermjølk
Knut Ove Hennum, veterinær og rådgiver innen helse og mjølkekvalitet, trekker fram utfordringer knytta til høyt bakterieinnhold i sommermjølka. Ofte oppstår denne typen problemer på kort tid.

Da gjelder det å reagere umiddelbart ved å kartlegge og finne forklaringa, ellers kan det bli stopp i leveringa.
Med det som bakgrunn tilbyr TINE kurs for sommeravløsere hvor temaet er hvordan sikre god kvalitet på sommermjølka. Nok et eksempel på forebyggende arbeid.

 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås