Meny

Innfører nytt system for husdyrkontrollprøver

TINE innfører et helt nytt system for innhenting, transport og klargjøring av husdyrkontrollprøver for analyse. Resirkulerbare blå kassetter i plast vil erstatte dagens pappesker.

Utrullingen av det nye systemet har kommet godt i gang i områdene men vi mangler fortsatt Trøndelag og deler av Nord Norge. Vi forventer å bli ferdig med utrullingen i løpet av sommeren 2020.

Alle produsenter vil få informasjon på epost i forkant av at det nye systemet tas i bruk.

Sparer tid og penger

TINE har i samarbeid med forskningsmiljøer i Trondheim og støtte fra Innovasjon Norge, utviklet nytt materiell for innhenting, transport og klargjøring av husdyrkontrollprøver for analyse. Resirkulerbare blå kassetter i plast vil erstatte dagens pappesker. Begrene med melkeprøver vil stå i samme kassett fra de forlater gården til de er ferdig analysert.
­– Dette vil forenkle hverdagen for deg som mjølkeprodusent og effektivisere prøvehåndteringen i TINE. Mindre volum å transportere samt utfasing av engangs pappemballasje vil spare miljøet. Omleggingen er forventet å gi en årlig kostnadsreduksjon i TINE på rundt 3 millioner kroner, forteller Ken Lunn, fagsjef i Melkekvalitet og service. 

Hva gjør du som melkeprodusent?

Ved overgangen fra gammelt til nytt system vil sjåføren ta med pappesker med husdyrprøver, og sette igjen kassetter med tomme prøvebeger som du deretter skal bruke. Prøvebegrene er klare til bruk, men du må som tidligere sørge for å tilsette bronopoltabletter.
Etter veging, plasserer du prøvekassetter med prøvebeger lett synlig ved mjølketanken. Sjåføren tar med disse og setter igjen et tilsvarende antall prøvekassetter med tomme prøvebeger, slik at du har til neste prøveuttak.  Prøvekassetter oppbevares, slik at de holdes rene og lett tilgjengelig til neste prøveuttak.

Kassettene som utleveres er alltid nyvasket og oppbevarer adskilt fra kassetter med melkeprøver fra gårdene. 

Prøvekassettene fylles før sending

Det er viktig at tomme beger plasseres i plastkassetten før den transporteres til laboratoriet. La tomme beger stå i kassettene ved levering. Det for å sikre stabilitet under transport.

Kassetter med beger justert

Prøvekassetter med bare ubrukte beger beholdes på gården og brukes ved neste innsending av prøver.

Prøvekassetter illustrasjon


Fyll opp beger i en og en prøvekassett er slik at eventuell prøvekassett med ubrukte beger kan kobles fra.

Prøvekassetter illustrasjon feilplasserte begre
Her er ubrukte beger fordelt over flere prøvekassetter. Her skulle det ha blitt fylt opp 2 kassetter med prøver og plassert 7 ubrukte beger i den tredje kassetten.

Viktig å plassere prøvebegrene riktig i kassettene

Det er viktig at dere plasserer begrene riktig i kassettene for å hindre at begrene faller ut og at de står stødig når sjåførene stabler kassettene for transport. Riktig plassering er også viktig for laboratoriet på grunn av automatisk åpning og lukking av begrene under analysen.

  • Hakk i beger skal ned i flik i kassett
  • Beger skal trykkes ned i hakket (alle beger skal ha lik høyde i kassetten)
  • Kassettene skal være fylt opp med beger og eventuelt tomme beger skal også stå i kassett ene ved levering. Dette for å sikre stabilitet under transport.
  • Kassettene skal ikke merkes på noe måte. Det er etiketten på lokket på begeret som identifiserer melkeprodusenten.

    Felles plassering beger i skinner m tekst

 Se også video hvordan begrene skal plasseres i kassettene.

Hvordan bestille kassetter eller tabletter?

Sjåførene har et reservelager av kassetter ferdig oppsatt med tomme beger. Ta kontakt med sjåfør eller heng lapp på tanken dersom du behøver flere kassetter enn du har fått utdelt. Oppstår det spesielle utfordringer tar du kontakt med Medlemssenteret, telefonnummer 51 37 15 00, innvalg 4.
Bronopoltabletter bestilles som før på medlem@tine.no (Styring og planlegging, bestilling av rekvisita) eller ved å ringe Medlemssenteret.

 Ubrukte lager av pappesker og beger på gården kildesorteres og leveres som papp eller plast når du har fått utlevert de nye kassettene. TINE ønsker ikke å samle disse inn på grunn av risiko for smittespredning.

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås