Meny

Innfører ny premiering for god mjølkekvalitet

Mjølkespannet. 25 av 25 år.
Mjølkespannet. 25 av 25 år.

For første gang skal TINE dele ut «mjølkespannet», en hedersbevisning til produsenter som sammenhengende i minst 25 år har levert elitemjølk uten en eneste feil.

Utdelingen av mjølkespannet skjer 23. april på Lillestrøm, i forkant av årsmøtet i TINE.

Mjølkeprodusent i Valdres topper lista
I alt 51 produsenter har levert elitemjølk sammenhengende i 25 år eller mer. Helt på toppen av den lista troner Randi Kvålshaugen i Valdres. Ho har levert mjølk av topp kvalitet i samfulle 34 år, uten en eneste glipp.

Imponerende er det også at Hvam videregående skole i Akershus har hatt feilfri mjølk i 27 år. Av naturlige grunner er det stor utskifting av røktere fra år til år etter som elevene deltar aktivt i fjøsstellet.

God framgang både på ku og geit
Årsstatistikken for mjølkekvaliteten i 2017 viser god framgang i kvaliteten for både ku- og geitemjølk sammenlignet med 2016. 96,3 prosent av kumjølkvolumet oppnådde elitemjølk i 2017. Dette er hele 1,5 prosentpoeng høyere enn i 2016.  For geitemjølk utgjorde elitemjølka 88,9 prosent, som er 1,4 prosentpoeng høyere enn i 2016.

Best i vest og nord
På distriktsbasis var det Sogn og Fjordane som leverte den beste ku- og geitemjølka.
Hattfjelldal produsentlag i Nordland, med sine 21 mjølkeprodusenter, har den beste mjølkekvaliteten i landet. Hele 99.92 prosent av mjølka som ble produsert i Hattfjelldal i 2017 var elitemjølk. 

Kjetil Sjåvik, leder i produsentlaget tror det er mange grunner til at de har lykkes så godt med mjølkekvaliteten i Hattfjelldal.

–Mjølkeprodusentene er både ærekjære og nøkterne. Gode systemer og god rådgiving er også viktige faktorer for å lykkes.

88 mottakere av Sølvtina
Den gode melkekvaliteten i landet sett under ett, understrekes også av at det i 2017 var 88 produsenter som klarte kravet til Sølvtina. Det innebærer feilfri levering av melk i 15 år.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås