Meny

Ingen Snøfrisk-krise i Ørsta

Russlands varslede importforbud av frukt, grønnsaker, kjøtt, fisk og melkeprodukter fra Norge, USA, EU, Australia og Canada, er ikke dramatisk verken for TINE eller for meieriet på Ørsta. Norske medier melder at importforbudet skal tre i kraft umiddelbart og skal vare i ett år.

Et importforbud kan i første instans påvirke salget og på noe sikt påvirke hylleplassering og standingen generelt i det russiske markedet, men Russland er i den store sammenhengen et lite marked for TINE.

– Snøfrisk utgjør mindre enn en tredjedel av den samlede eksporten fra Norge til Russland og av den totale TINE-eksporten på omkring 12 000 tonn, går ikke mer enn 600 tonn eller omkring fem prosent til Russland, sier kommunikasjonssjef Øystein Knoph.

For Meieriet i Ørsta er produksjonen av Snøfrisk for eksport til Russland på 180 tonn, mens total produksjon på anlegget er på 2 500 tonn.
– Denne saken isolert vil absolutt ikke få noen konsekvenser for hverken antall ansatte eller den industrielle sammensetningen av produksjonen i Ørsta, sier meierisjef Bente Reklev.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås