Meny

Ingen analyser av leverandørprøver med uttak 26.-28 juni

Alle leverandørprøver som er tatt ut 26-28 juni er levert til Veterinærinstituttet for et nasjonalt overvåknings- og kontrollprogram på storfesjukdommer. Leverandørprøver på geit er sendt til Mastittlaboratoriet i Molde for overvåkning av geitesjukdommer. -Den ledige kapasiteten dette har gitt på laboratoriet er brukt til å redusere lageret av husdyrprøver, sier direktør for melkekvalitet og service, Ann-Norill Stennes

Det betyr at ingen ku- eller geiteprodusenter får analyseresultat fra uttaket på disse dagene.  

Nasjonalt kontrollprogram for smittsomme storfesykdommer 

Som en del av det et nasjonalt overvåknings- og kontrollprogram tas det ut prøver hvert år for å undersøke et antall tilfeldige utvalgte melkebesetninger for smittsomme storfesykdommer. Dette er sykdommer som vi i Norge har vært fri for i mange år, men er viktig å overvåke. Tidspunktet for uttak av prøvene er satt av Veterinærinstituttet. 

Dette er sykdommene det overvåkes for; 

BVD - Bovin Virus Diare 

EBL – Enzootisk Bovin Leukose (Storfeleukose) 

IBR – Infeksiøs Bovin Rhinotrakeitt 

Benytter muligheten for å redusere lageret på husdyrprøver 

Når leverandørprøvene ble sendt til Veterinærinstituttet(ku) og Mastittlaboratoriet i Molde(geit) for nasjonal overvåkings- og kontrollprogram på storfesjukdommerså er ledige kapasitet på laboratoriet brukt til å redusere lager av husdyrprøver som har bygd seg opp korona tiden, sier Stennes

Oppdatering etter helga(pr. 30.06):

Det ble gjort en formidabel innsats på laboratoriet for å ta igjen etterslepet på husdyrprøver den siste tiden, og alle prøver som sto på kjølelager er nå analysert. 

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås