Meny

Ingen analyser av leverandørprøver med uttak 26.-28 juni

Alle leverandørprøver som er tatt ut 26-28 juni er levert til Veterinærinstituttet for et nasjonalt overvåknings- og kontrollprogram på storfesjukdommer. Leverandørprøver på geit er sendt til Mastittlaboratoriet i Molde for overvåkning av geitesjukdommer. -Den ledige kapasiteten dette har gitt på laboratoriet er brukt til å redusere lageret av husdyrprøver, sier direktør for melkekvalitet og service, Ann-Norill Stennes

Det betyr at ingen ku- eller geiteprodusenter får analyseresultat fra uttaket på disse dagene.  

Nasjonalt kontrollprogram for smittsomme storfesykdommer 

Som en del av det et nasjonalt overvåknings- og kontrollprogram tas det ut prøver hvert år for å undersøke et antall tilfeldige utvalgte melkebesetninger for smittsomme storfesykdommer. Dette er sykdommer som vi i Norge har vært fri for i mange år, men er viktig å overvåke. Tidspunktet for uttak av prøvene er satt av Veterinærinstituttet. 

Dette er sykdommene det overvåkes for; 

BVD - Bovin Virus Diare 

EBL – Enzootisk Bovin Leukose (Storfeleukose) 

IBR – Infeksiøs Bovin Rhinotrakeitt 

Benytter muligheten for å redusere lageret på husdyrprøver 

Når leverandørprøvene ble sendt til Veterinærinstituttet(ku) og Mastittlaboratoriet i Molde(geit) for nasjonal overvåkings- og kontrollprogram på storfesjukdommerså er ledige kapasitet på laboratoriet brukt til å redusere lager av husdyrprøver som har bygd seg opp korona tiden, sier Stennes

Oppdatering etter helga(pr. 30.06):

Det ble gjort en formidabel innsats på laboratoriet for å ta igjen etterslepet på husdyrprøver den siste tiden, og alle prøver som sto på kjølelager er nå analysert. 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås