Meny

Importerte meierivarer for over 1,4 milliarder i fjor

Konkurransen mot importerte meierivarer fortsetter. I 2016 så vi imidlertid en nedgang i importen av yoghurt, men økning på 8% i mengde importert ost. Den totale importverdien økte og passerte 1,4 milliarder i fjor.

I graf 1 er alle bearbeidede produkter som inneholder meierivarer holdt utenfor, eksempelvis ost på pizza. Hadde en inkludert dette hadde importen økt ytterligere, uten tilsvarende økning i eksport.

Graf 1

 Graf 1

Etter flere år med oppgang, falt eksportverdien i 2016. Dette henger trolig sammen med lave priser på meierivarer internasjonalt, og mindre eksportert mengde. Prisene internasjonalt har spesielt rammet eksporten av de ulike mysepulverne fra Norge. Eksportverdien av WPC 80(Myseprotein) ble mer enn halvert, men det er også eksportert 18% mindre enn i 2015(mengde).

Importen av ost gikk opp

Graf 2 viser importen av ost samlet fra 2001 til i dag. Siden den gang har importen økt jevnt og trutt. Fra 2015 til 2016 er den totale økninga på 8%(mengde) og dreier seg i hovedsak om faste og halvfaste oster. Denne typen oster har i utgangspunktet prosenttoll, men importeres nå mest sannsynlig innenfor den tollfrie EU-kvoten på 7200 tonn, i konkurranse med TINEs merkevarer på hvit ost. Totalt osteforbruk øker, men statistikken viser at norsk ost ikke vokser i 2016. Fersk ost er den største kategorien ost målt i volum, men ligger på samme nivå som i 2015. Revet- og smelteost har en økning på henholdsvis 31% og 28%, men har et relativt mindre volum enn faste/halvfaste, fetaost og fersk ost. Grafen under inneholder også utenlands bearbeiding. Altså norsk melk, foredlet i utlandet og importert tilbake til Norge.

Graf 2

 Graf 2

 

Nedgang i yoghurtimporten for første gang på flere år

Etter flere år med vekst er det i 2016 en klar reduksjon i importmengden av yoghurt (graf 3). Nedgangen er på 11% sammenliknet med 2015. Målt i verdi er det fortsatt vekst for yoghurt naturell sammenliknet med 2015. Naturell yoghurt blir i hovedsak importert fra Sverige og Hellas. I mange år har importen vært størst fra Sverige, men etter en betydelig reduksjon i 2016 er det yoghurt fra Hellas som nå dominerer. Det er litt tidlig å si hva som er årsaken til nedgangen. Når forbrukerstatistikken fra melk.no er klar for 2016 kan vi se om norsk yoghurt har styrket seg mot importert eller om nedgangen skyldes mindre forbruk av yoghurt totalt. Det vi kan se av importen er at den har gått ned igjennom hele året, allerede før avgiften på melk til yoghurt ble helt borte i prisutjevningsordningen 1. juli i 2016.  Denne avgiften har blitt trappet ned med 1,45 kr over de siste årene og norsk melks konkurransekraft har med dette blitt styrket.

Graf 3

 Graf 3

 

I graf 4 vises oversikten i importert mengde for de mest sentrale meierivarene i stablet stolpe. Innholdet av melk varierer, men dette gir et bilde på volumene av de ulike gruppene. Smør er foreløpig på et nivå innenfor WTO-kvoten som er avtalt for smør.

Graf 4

 Graf 4

Kilde: SSB

Bruk gjerne kommentarfeltet dersom du har spørsmål eller kommentarer

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås