Meny

Importen av ost og smaksatt melk øker

Konkurransen fra importerte meierivarer øker betydelig i første tertial 2018. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser en økning på de fleste sentrale meierivarer så langt i år. Ost og smaksatt melk øker spesielt mye.

Sammenliknet med samme periode i fjor har osteimporten*(blå søyle) økt med 10 %. Smaksatte melkedrikker som for eksempel iskaffe, sjokolademelk og næringsdrikker utgjør også et stadig større volum. Veksten innenfor denne kategorien (grønn søyle) har økt med hele 60% sammenliknet med 1. tertial i fjor.

 Import av sentrale meierivarer 1 tertial 2018

Kilde: SSB.

*Tallene inkluderer også Utenlands bearbeiding(UB). Les mer om Utenlands bearbeiding her

Osteimport også utenfor kvotene

Illustrasjonen under viser importen for alle oster i tonn fordelt på år fram til 2017. Dette er import både innenfor kvoter, til full toll og importert gjennom ordningen for Utenlandsk bearbeiding(UB) av norsk melk eller ost. Sistnevnte utgjør anslagsvis 2000-2400 tonn årlig. Denne osten importeres, men er laget på norsk råvare eksportert fra Norge og bearbeidet i EU. Dette vil naturligvis ikke «fortrenge» norsk melk.

Når EU-kvoten er på 7200 tonn, betyr dette at en stadig større del blir importert utenfor kvoten til full toll.

Import av ost pr år

 

Smaksatte drikker har gjort et hopp

Smaksatte drikker som for eksempel iskaffe, sjokolademelk og andre næringsdrikker har gjort et byks i importstatistikken. Dette skyldes en lav toll på 2,12 kr/kg og fotfeste i norske butikkhyller.

Smaksatte melkedrikker import 

Vekst i yoghurtimporten igjen

Etter to år med nedgang, er det nå 3% vekst i totalimporten igjen. Yoghurt med frukt og bær har det største volumet og øker mest. Naturell yoghurt har en liten tilbakegang og smaksatt yoghurt(vanilje etc) er også redusert.

 Import av yoghurt

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås