Meny

Importen av meieriprodukter fortsetter å øke

I første halvår økte importen av viktige meieriprodukter med nærmere 400 tonn, som tilsvarer 2,5 prosent. Ost, smaksatte melkedrikker, og pulver fortetter å vokse, mens det er en nedgang i importen av yoghurt.

Dermed fortsetter en årelang trend.

Importen øker på mange ostetyper

Ser vi på osteimporten er økningen totalt på to prosent. Målt i prosent er økningen størst på smelteost, spesialoster og revet ost. Fetaostene, som utgjør et betydelig volum, opplever også en betydelig importvekst, mens det er en nedgang på faste/halvfaste oster med prosent-toll. Dette er ost som gouda og edamer.

Osteplansje korrigert

 

Smaksatte melkedrikker har lavt tollvern


I praksis er det ikke noe import av drikkmelk og fløte på grunn av tollvernet. Men tilsettes melka litt smak er realitetene ganske annerledes på grunn av lav toll. Vi snakker her om sjokolademelk, iskaffe, proteindrikker og næringsdrikker. Her er økningen på ni prosent fra samme periode i fjor.

Noe mindre yoghurt fra utlandet

Totalt sett er det en nedgang for yoghurt. Importen av yoghurt naturell er uendret, mens det er importen av yoghurt med frukt, nøtter eller bær som hittil i år er 13 prosent lavere enn i fjor. Derimot er det en stor økning i smaksatt yoghurt, eksempelvis med vanilje.

Yoghurt import

Importen av smør på vei opp igjen

WTO-kvoten på import av smør er på 575 tonn årlig. De siste årene har ikke kvota vært fylt på grunn av høye priser i verdensmarkedet, men i år ser interessen ut til å være økt. Hittil i år ligger importen 23 prosent over første halvår 2018. Vi importer smør og smørolje fra blant annet Danmark, Estland og nå også New Zealand. 

Nye produkter konkurrerer med melka

Et annet utviklingstrekk er veksten i importen av plantebaserte drikker, blant annet med havre eller soya som råstoff. Dette er produkter som er i direkte konkurranse med drikkeprodukter fra norske kyr. I første halvår utgjorde importen nesten 4000 tonn, en økning på hele åtte prosent fra første halvår i fjor. I tillegg økte også erstatningsost. Her finner vi konkurrenter til revet ost.

Importen totaklt....

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås