Meny

I gang med økt analysefrekvens over hele landet

Som en del av å teste et nytt kvalitetsregelverk er TINE i mål med å øke analysefrekvensen over hele landet. Dette vil også gi flere analyser som grunnlag for avregning i dagens regelverk.Fra og med mai måned vil alle analyser være tellende.

I begynnelsen av april informerte TINE om at testing av nytt regelverk vil starte i slutten av måneden. Vi er i mål med økt analysefrekvens og flere kvalitetsvarslinger på sms går ut som følge av det. Ta kontakt med oss dersom du ønsker kvalitetsvarsling på sms; ring 51371500 (innvalg 4).

Saken er oppdatert 26.05 - Endringer i gjeldende regelverk - vedtatt 25.05.2020

Økt analysefrekvens påvirker gjeldende regelverk  

Obs: Endringer gjeldende regelverk. Les mer om saken her(krever innlogging)

Når analysehyppigheten øker vil det gi flere analyser som grunnlag for avregning i dagens regelverk. Dagens regelverk er ikke endret, men flere analyser gir grunnlag for avregning i avregningsmåneden. Les mer i gjeldende regelverk her 

For eksempel for bakterier og celler i kumelk betyr dette flere analyser i måneden som grunnlag for avregningen, og mindre behov for å benytte analyser lengre tilbake i tid. Tidligere kunne analyseresultatene telle opptil fire måneder tilbake. Med flere analyser i beregningen vil også tilfeldige enkeltverdier gi mindre utslag.   

->Oppdatering: Les: Fra og med mai måned vil alle analyser være tellende 

For øvrige parametere som sporer i kumelk og celletall i geitemelk, definerer dagens regelverk avregningsperiode på to, fem eller 12 måneder, noe som fortsatt gjelder. 

Bedre samsvar mellom levert kvalitet og betaling  

Hensikten med et nytt regelverk er å sikre bedre samsvar mellom levert kvalitet til meieri og betaling til bonde. Flere analyser skal gi produsentene bedre mulighet til å følge opp arbeidet med melkekvaliteten og bidra til best mulig råstoff til industrien.  Ved å avregne hver parameter for seg etter glidende avregningsskalaer, vil det bli mindre hopp i literpris. Les mer 

Framover skal det nye regelverket testes ut og du vil kunne følge med på hvilke utslag dette gir for deg på innlogget medlemsside. Dette er klart fra 8. mai. OBS ny info: grunnet tekniske utfordringer er ikke dette klart før 15. mai.    

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås