Meny

Hvordan evakuere Dagros når fjøset brenner?

Det spørsmålet fikk mannskapene i Valdres brann- og redningstjeneste teste til fulle da de tidligere i uka gjennomførte en stor brannøvelse på Olmhus gård.

Etter at gårdbruker Mikael Olmhus ringte og varslet ØVELSE; BRANN, tok det ca. 10 minutter før røykdykkerne var på plass. I mellomtida hadde gårdbrukeren evakuert  alle melkekyrne i løpet av seks minutter, men fortsatt var det 35 ungdyr inne i det «brennende» fjøset.
Saken fortsetter etter videoen.

 Enormt verdifullt å øve

Brann i en driftsbygning som er full av dyr, er en bondes verste mareritt. I 2018 var det ifølge Nationen 134 branner i driftsbygninger.
Initiativet til øvelsen tok TINE i samarbeid med Nortura, Gjensidige og Norsk landbruksrådgiving. Brannsjef i Valdes, Laila Lien Østgård, sier dette er første gangen de deltar i en fullskala evakueringsøvelse av denne typen. En øvelse som var enormt verdifull og som ga god læring.
–Når du skal håndtere dyr er det viktig å ha mange nok brannfolk inne i fjøset. Deretter er det viktig å skaffe gode nok rømningsveier. Det må også være nok folk ute, som hindrer at dyrene springer inn igjen, poengterer Lien Østgård.

Brannøvelse Valdres evakuering av ungdyr
(Foto: Kari Sofie Asmyhr Østen) 

Oppfordrer til at bønder og brannfolk samarbeider

I slike øvelser er dyrevelferd viktig å ivareta, blant annet unngå å skremme dyra. Derfor var brann- og redningstjenesten på befaring i forkant, også for å ta vare på brannfolkenes sikkerhet gjennom en sikker jobbanalyse. Det er tross alt store dyr som skal håndteres i en krisesituasjon.

Min oppfordring til gårdbrukere og lokale brann- og redningsvesen er å etablere samarbeid om øvelser, ikke nødvendig vis i stor skala.

 Brannøvelse Valdres hoppende dyr
(Foto: Kari Sofie Asmyhr Østen)

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås