Meny

Hva skjer i medlemsorganisasjonen?

Gruppearbeid i Regionmøte i Sør.
Gruppearbeid i Regionmøte i Sør.

Aktiviteter i medlemsorganisasjonen kommende arbeidsår var et av temaene i møte mellom regionstyreledere, konsernsjef og administrasjonen nå i høst.

I etterkant av møte har TINE laget en plan over aktiviteter fram til og med årsmøtet i 2015. Planen omfatter høringssaker, mer organisasjonsmessige saker og faglige aktiviteter. Planen er nå sendt ut til regionene som er ansvarlig for videre formidling ut til produsentlagene.

Oversikt over aktiviteter

 • Geno – Høring om avlsmål NRF. Svarfrist 1. januar 2015
 • Tildeling av kvoter for 2015. Hvilke anbefalinger skal TINE som markedsregulator gi? Frist for innspill 10. oktober 2014
 • Vedtekter – høring sendes ut ca 1. oktober med frist for innspill innen 10. januar 2015
 • Innspill til Jordbruksavtalen i 2015. Frist for innspill 1. februar 2015
 • Ulike temaer knyttet til ny konsernstrategi. Drøfting og forankring i løpet av høst/vår 2014/2015
 • Ung bonde – etablering og videreutvikling av tiltak
 • Gjennomføring av årssamlinger, tidsrom 23. februar til 10. mars 2015. Fokus på aktive produsentlag
 • Gjennomføring av regionmøtene
 • Politisk arbeid i regionstyrene – drøfting i regionstyrene
 • Gjennomføring av Årsmøte i 2015
  • Nye vedtekter vedtatt
 • Nye eierorganer – hvordan skal disse finne sin arbeidsform?

De fristene som her er angitt er frist inn til henholdsvis Geno og TINE sentralt. Dersom det legges opp til en regional prosess blir fristene satt tidligere. Behandlingsprosedyre og frister regionalt, vil regionene selv gi melding om.  

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås