Meny

Hva er midlertidig hentekarantene?

I oktober 2016 ble det besluttet å innføre et nytt tiltak kalt midlertidig hentekarantene for å hindre melk av dårlig kvalitet å komme til meieriet. Dette er en del av nytt kvalitetsregelverk som ble besluttet av TINEs konsernstyret i oktober 2016.

Denne artikkelen forklarer kort hva midlertidig hentekarantene er og hvordan du får varsel om dette.

Hva er midlertidig hentekarantene?

Definisjonen av midlertidig hentekarantene er slik;

En midlertidig hentekarantene er et leveringsopphold der melkeprodusenten på nærmere angitte betingelser får betalt for produsert og rapportert melk i en tidsavgrenset periode.

Kort forklart vil de som går i midlertidig hentekarantene oppleve at melkebilen ikke henter melka. Dersom man følger gitte kriterier vil man likevel få oppgjør for melka i denne perioden. Mengden som ikke blir hentet må rapporteres av produsenten selv. Det kan bli foretatt stikkprøver på rapporterte mengder.

Hvorfor hentekarantene?

Hensikten med midlertidig hentekarantene er at meieriene ønsker å stoppe dårlig melk raskt, samtidig som produsenten skal få tid på seg til å løse kvalitetsutfordringer uten en økonomisk konsekvens i oppgjøret. Normalt vil midlertidig hentekarantene skje før en ordinær stopp. Reglene om ordinær stopp er uendret og innebærer en hentestopp av melk, uten grunnlag for oppgjør. Les mer om ordinær stopp på side 10 i kvalitetsregelverket.

Hva skal til for å komme i midlertidig hentekarantene?

Parametrene som avgjør midlertidig hentekarantene er høyt bakterieinnhold, høyt celletall i geitemelk og høyt innhold av aerobe sporedannende bakterier. Grenseverdier og hvor lenge perioden for midlertidig hentekarantene varer innenfor disse parametrene er omtalt i regelverket side 9 og 10. Se på medlem.tine.no under fanen «medlem» og «regelverk»

Varsling om midlertidig hentekarantene

Det er fra 1.1.2017 også gjort endringer i varsel om midlertidig hentekarantene og ordinær stopp-situasjoner. De blir nå sendt ut to varselbrev i forkant potensiell stopp og karantene. Hensikten er å gi et tidligst mulig varsel om kvalitetsavvik og bedre tid til å iverksette tiltak for å unngå å komme i nevnte situasjoner. I brevet står det hvilke parametre som har utløst varslingen og kontaktinformasjon til nærmeste melkekvalitetsrådgiver. Selve varslingsrutinen er ikke nedfelt i kvalitetsregelverket.

TINE anbefaler alle å gjøre seg kjent med nytt kvalitetsregelverk for ku- og geitemelk. Trykk her for å åpne regelverket

Erstattet melk i godkjent hentekarantene vil ikke belastes kvote.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås