Meny

Hva er et godt medlemsmøte i TINE?

Elisabeth Irgens Hokstad fra Larvik. Medlem av rådet og eierutvalget i øst.
Elisabeth Irgens Hokstad fra Larvik. Medlem av rådet og eierutvalget i øst.

De lokale tillitsvalgte er viktige for å ha demokrati og samhold i TINE. Hvordan ønsker du som eier å bli engasjert av ditt produsentlag? Kan vi bli flinkere til å inspirere og lære av hverandre?

De siste ukene har alle de lokale tillitsvalgte i TINE vært invitert på AU-samlinger i sine områder. Du som eier har vært representert av AU i produsentlaget, og leder i den lokale valgkomiteen har også vært invitert. De har fått høre siste nytt fra TINE, fått bli nærmere kjent med noen fra konsernstyret og rådet i bedriften vår og videreutviklet kontakten med andre lokale tillitsvalgte. Vi har diskutert økonomi, rådgiving, politikk, drift og strategi. Ikke så veldig inngående (det er jo begrenset hva man rekker på en dag), men litt ulikt etter hva man er opptatt av i de ulike områdene.

Høyt aktivitetsnivå i produsentlagene

På de to samlingene der jeg var med, var det godt oppmøte og høyt engasjement. Lagene presenterte seg og aktivitetsnivået viste seg å være svært bra. Det har vært mange fjøsmøter, markvandringer, sommerfester, ku-kafeer og fagmøter, og til og med en brunst-pøbb. Og det er planlagt mange turer og andre faglige og sosiale samlinger fram mot jul. I alle disse sammenhengene håper jeg dere føler på fellesskapet og samholdet i at vi eier og styrer vår egen varemottaker. De tillitsvalgte har nå direkte kontakt mot råds- og styremedlemmer og kan formidle både ros, kritikk og konstruktive innspill.

Del en aktivitet som fungerer bra i ditt produsentlag

Siden dette var første runde med AU-samlinger etter at vi endret vedtektene i vår, var det innledningsvis en bolk om samhandling i organisasjonen og oppgavefordeling mellom de ulike leddene i organisasjonen. Vi som rådsmedlemmer fikk mange gode tilbakemeldinger på hva som forventes av oss. Vi skal holde kontakten med lagene videre gjennom året, gi mest mulig informasjon, ta med oss saker som kommer opp lokalt videre i organisasjonen, legge til rette for gode og interessante møter og kurs osv. De lokale tillitsvalgte skal fortsette det gode arbeidet med å arrangere lokale møteplasser for bøndene, formidle innspill og synspunkter til rådet og styret og bruke sin kunnskap til å fortelle om TINE lokalt.

I tillegg ønsker vi alle at produsentlagene skal kunne inspirere og lære av hverandre. Et av spørsmålene i gruppearbeidet var – hvordan kan vi få til erfaringsutveksling mellom AU-ene? Et av svarene var å bruke disse medlemssidene. Jeg vil derfor utfordre dere til å komme med noen eksempler i kommentarfeltet under.

> Hva er et godt «medlemsmøte» i TINE?

> Har ditt produsentlag en aktivitet som du synes fungerer spesielt bra?

> Har du et eksempel du gjerne vil dele med andre, eller noe du kunne ønske ble arrangert i ditt lag? 

> Jeg håper på mange positive eksempler til inspirasjon for oss alle sammen J

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås