Meny

Husk brøyting og strøing av gårdsvei og tappeplasser

De fleste er flinke til å sikre gode veiforhold, men vi minner om å ta et ekstra ansvar for at tankbil og andre kjøretøy kommer sikkert frem til din gård. Dersom sjåføren vurderer at forholdene er for dårlig må de snu. 

Vi ønsker selvfølgelig å komme fram, men sikkerheten til våre ansatte er svært viktig. Derfor er det opp til den enkelte sjåfør å vurdere forholdene og ikke ta unødvendig risiko.  

Vi er avhengig av din hjelp for å sikre gode veiforhold. Her er noen punkter å huske på: 

Gårdsveien med eventuelt snuplass skal:  

  • Holdes i god kjørbar stand.  

  • Være ryddet for snø og andre hindringer før tankbilen kommer.  

  • Være strødd når det er behov.  

  • Være markert med brøytestikker der det nødvendig for sikkerheten vinterstid.  

Husk også å sikre tappeplasser og tilkomst til melkerommene med brøyting, strøing og taksikring.  

Les mer i regelverket om gårdsvei, mjølkekrom og fjøs 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås