Meny

Husk å svare på medlemsundersøkelsen

Årlig sender TINE og Nortura ut en felles undersøkelse som måler medlemstilfredsheten på flere områder. Dersom du ikke har svart på undersøkelsen er det fortsatt mulig. Dine svar er viktige for oss.

Undersøkelsen tar ca 12-15 minutter å svare på og er viktig for å kunne avdekke forbedringsområder. 

Felles utsendelse fra TINE og Nortura

Selv om TINE og Nortura sender ut en felles undersøkelse, vil det være spesifikke spørsmål som skiller organisasjonene. Som tidligere ønsker vi også å sammenlikne oss med andre selskaper du har kjennskap til. Dette gjør oss bedre i stand til å vurdere hvordan medlemmene oppfatter oss og hva vi bør gjøre noe med i konkurranse med andre aktører. 

En liten nedgang ved forrige måling

I forrige runde fikk TINE en liten nedgang fra 79 til 76 i medlemstilfredshet, på en indeks fra 0-100, hvor 70 og oppover er tilfredse medlemmer. Det betyr at medlemstilfredsheten var god, men utviklingen var ikke som ønsket. Undersøkelsen viste blant annet at TINE kunne bli bedre på service og framtidsrettet innovasjon og nytenking. Nå er det opp til deg å vurdere om TINE har levert på dette i 2018. Dersom du ikke har svart allerede, vil det komme en påminnelse. Vi håper du kan ta deg tid til å svare. 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås