Meny

Harald Volden leder oppstarten av nytt teknologiselskap

Harald Volden, skal lede oppstarten av nytt teknologiselskap
Harald Volden, skal lede oppstarten av nytt teknologiselskap

Harald Volden skal lede oppstarten av det nye teknologiselskapet som TINE har opprettet sammen med Felleskjøpet Agri. Tidligere konserndirektør for forskning og utvikling(FoU) i TINE, Eirik Selmer Olsen tar over som midlertidig leder for fag- og systemavdelinga på Ås.

Nytt teknologiselskap

TINE og Felleskjøpet Agri varslet i sommer at de vil etablere et felles teknologiselskap som skal gi bonden bedre verktøy til å forbedre gårdsdriften. Nortura har også signalisert at de ser satsingen som strategisk viktig og vurderer hvordan de kan knytte seg til selskapet for å styrke det digitale tjenestetilbudet ovenfor sine eiere ytterligere

Etter hvert vil det rekrutteres en daglig leder for selskapet, men inntil videre vil Harald Volden lede oppstarten av selskapet. Harald har vært og vil være helt sentral for å få en god start på selskapet. Dette er nybrottsarbeid og vi gleder oss til fortsettelsen med Felleskjøpet Agri på laget, sier Johnny Ødegård, konserndirektør for Rådgiving og medlemsservice.

Harald Volden er professor 2 ved NMBU og har ledet fag og systemavdelinga i TINE Rådgiving de siste årene.

Eirik Selmer Olsen vil lede fag- og systemavdelingen i perioden

Eirik Selmer-Olsen er tidligere kjent som konserndirektør for FOU-avdelingen i TINE. I fjor ble FoU slått sammen med markedskategoriene til den nye innovasjon og markeds-avdelingen i TINE. Eirik startet i TINE i 1989 og har hatt flere ulike stillinger innenfor FoU. Eirik er utdannet Cand.agric ved Norges landbrukshøgskole(nå NMBU), og er Dr. Scient fra samme universitet. Jeg er glad for at Eirik ønsker å lede fag- og systemavdelingen framover. Her får vi en solid erstatter for Harald, sier Johnny Ødegård.

Jeg gleder meg til nye oppgaver og å lære mer om et svært viktig område i TINE, sier Eirik. Jeg er opptatt av mulighetene som ligger i kunnskap og kompetanse og mulige synergier i verdikjeden. Forskning og kunnskapsbygging i Innovasjon & marked og i Fag og systemavdelingen i TINE Rådgiving har mange likhetstrekk og her må vi samhandle godt. Muligheter skapt tidlig i verdikjeden har store potensialer og kan også bli til sterke innovasjoner i forbrukermarkedet, avslutter Eirik Selmer-Olsen.  

Eirik Selmer-Olsen

Bilde: Eirik Selmer-Olsen

Hør podkasten om det nye selskapet her:

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås