Meny

Har du meldt deg på Storfe 2019?

Storfe 2019 er en gylden mulighet for å oppdatere deg innenfor melk- og kjøttproduksjon på storfe.

Utfasingen av eksporten av Jarlsbergost i 2021 fører til at behovet for melk reduseres med 100 millioner liter melk årlig. Sammen med endringer i innenlands forbruk, kan den enkelte melkeprodusent ende opp med å måtte kutte sin produksjon med 10-12 prosent. Spørsmålet er hvordan du best kan tilpasse deg dette.

På Storfe 2019 blir det foredrag og debatt omkring hvordan produksjonen kan optimaliseres på det enkelte bruk. Det blir fokus på driftsledelse, økonomi, teknologi, fôrproduksjon og fôring.

Det blir felles åpningsforedrag og avslutning. Fagprogrammet er videre inndelt etter hovedfokus på henholdsvis melk- og kjøttproduksjon. Hovedtemaer er kalv/kvige, avl, økonomi, management/driftsledelse, beite og helse. En av de fire parallellsesjonene er viet grovfôrdyrking, der blant annet deltakere i Grovfôr 2020 vil legge frem resultater fra prosjektet.

Storfe 2019 vil foregå på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen, 27.-28. november.

Arrangører er Felleskjøpet, Geno, Norsk Landbruksrådgiving, Nortura, TINE og Tyr.

Storfe 2019 omfatter også en utstilling der flere aktører i bransjen stiller med egen stand.

Tradisjonen tro blir det festmiddag med god norsk mat, underholdning og dans. 

Få med deg kollegaer og meld dere på årets faglige og sosiale happening!

Frist for påmelding og endringer er søndag 27. oktober.

Program og påmelding finner du på Storfe2019.no

Følg Storfe 2019 på Facebook.com/storfe2019

Her er to fagfolk fra TINE som du får høre på Storfe 2019

 

 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås