Meny

Høring om ny forskrift

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Foto: LMD
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Foto: LMD

Landbruks- og matdepartementet har i dag sendt forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket på høring. Forslaget tar sikte på å forenkle dagens regelverk uten at formålene med tilskuddsordningene endres.

- Jeg vil ha et enkelt og oversiktlig regelverk, og har derfor lagt stor vekt på forenklinger i årets jordbruksoppgjør, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. – Den viktigste endringen er at vi opphever samdriftsregelverket. Dermed kan kompliserte bestemmelser i forskriften om produksjons­tilskudd og avløserforskriften oppheves. Vi får et betydelig enklere og mer oversiktlig regelverk for produksjons­tilskuddene, sier Sylvi Listhaug.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås