Meny

Grønt lys for TINE Mogeely

Byggesøknaden om nytt meieri i Irland er nå godkjent. Om saken ikke ankes videre, vil byggearbeidet kunne starte i juni i år og første ystinga vil kunne skje i november 2019.

Selv om An Bord Pleanala, det nasjonale godkjenningsorganet i Irland, nå har godkjent byggesøknaden er det likevel en ankefrist på åtte uker. Selve vedtaket kan ikke ankes, men saken kan ankes til Høyesterett på bakgrunn av feil saksbehandling. Det er bare de som har levert lovlig innsigelse tidligere i prosessen som kan anke og det er meget kostbart å reise en sak for Høyesterett, men det betyr likevel at det tar noen uker til før endelig godkjenning.

Byggestart til sommeren

Om vedtaket til An Bord Pleanala ikke ankes betyr det at byggearbeidet kan starte opp i juni og etter planen vil den første ystinga kunne skje i november 2019. Konsernstyret har tidligere gjort vedtak om å investere for 77 millioner Euro i nytt meieri i tilknytning til Dairygold sitt meieri i Cork i Sør-Irland.

Samarbeid med Dairygold

TINE har inngått samarbeidsavtale med Dairygold som innebærer at TINE kjøper melk fra dem og de kjøper myse fra osteproduksjonen tilbake. Videre skal vi samarbeide om varme, vann, elektrisitet, samt avfallsfiltrering og felles miljøvennlig utslipp. Vi skal også samarbeide om vedlikehold andre felles tjenester. Samarbeidet betyr at Dairygold også må foreta betydelige investeringer.

Eksportstøtten fases ut i 2020

Meieriet i Irland skal ha kapasitet til å yste 20.000 tonn Jarlsberg® i året. Anlegget skal bidra til å sikre og forsterke salget av Jarlsberg® utenfor Norge. Dagens Jarlsberg®-eksport baserer seg på ordningen med eksportstøtte. I WTO er det enighet om at ordningen med eksportstøtte skal opphøre og norske myndigheter har besluttet å fase denne ut i løpet av 2020. Dette vil gjøre eksport av Jarlsberg® fra Norge ulønnsom.

Jarlsberg® for Norge skal fortsatt produseres i Norge

Det er grunn til å understreke at Jarlsberg® for Norge skal fortsatt produseres i Norge av norsk melk.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås