Meny

Godt resultat i en utfordrende framtid

Et godt resultat og utfordringer framover er oppsummeringen etter en uke med årssamlinger. De frammøtte på årssamlingene er godt fornøyd med resultatet for 2015, men det er bekymringer knyttet til konkurransesituasjon, bortfall av ekspotrtstøtte og løsdriftskrav fra 2024.

Denne uken er det nesten 100 produsentlag som har avholdt årssamling. Hovedsaken på årsamlingen er gjennomgang av resultatet siste året og valg i produsentlagene. Rådsmedlemmene presenterer resultatene og andre viktige saker i TINE i 2015. Viktige saker som blir berørt fra siste år er ellers resultatene av Styrk, miljøsatsingen i TINE, samt diskusjonen omkring bortfall av eksportstøtte. I resultatgjennomgangen er det en del spørsmål knyttet til kompleksiteten omkring begrepene melkepris, målpris og basispris.

Mange er bekymret for de framtidige utfordringene og spesielt knyttet til løsdriftskravet og behovet for investeringsvirkemidler til små og mellomstore bruk. Internasjonal konkurranse og behovet for framtidig melkevolum ved eventuelt bortfall av Jarlsbergeksport er noe som opptar mange. Endringer i prisutjevningsordningen er tatt opp av myndighetene og spørsmål erknyttet til eventuelle endringer i fraktutjevningen. Det understrekes at dette er avgjørende for en fortsatt variert bruksstruktur med melkeproduksjon over hele landet.

Årssamlingen er ellers en god anledning til å ta opp både sentrale og lokale saker som den enkelte er opptatt av. Det oppfordres derfor til å møte på de resterende årssamlingene som avsluttes i løpet av uke 10.

I videoen møter vi Marianne Lunåsmo og Leif Langodden fra henholdvis Tynset og Alvdal. Vi spurte dem hvorfor de deltok på årssamling i TINE

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås