Meny

Gode debatter på rådsmøtet

Lars Woie (t.h.) prøver å overbevise de andre på gruppa. Fra venstre Bjarne Leonhardsen, Jan G Krogstadmo, Alf Einar Graven, Elin Aarvik, Christian Aasland og Anne M Wasmuth.  (Foto: Øystein Syrstad)
Lars Woie (t.h.) prøver å overbevise de andre på gruppa. Fra venstre Bjarne Leonhardsen, Jan G Krogstadmo, Alf Einar Graven, Elin Aarvik, Christian Aasland og Anne M Wasmuth. (Foto: Øystein Syrstad)
Munter passiar mellom ordfører i rådet, Nils Asle Dolmseth og styreleder Trond Reierstad. (Foto: Øystein Syrstad)
Munter passiar mellom ordfører i rådet, Nils Asle Dolmseth og styreleder Trond Reierstad. (Foto: Øystein Syrstad)

Rådet i TINE var to dager denne uka samlet på Hamar for å diskutere blant annet eierstyring, egenkapital og småskalaproduksjon. Det ble til tider friske meningsutvekslinger hvor de fleste var opptatt av å se framover mot 2020.

Som navnet indikerer, Rådet i TINE skal gi råd til konsernstyret i viktige saker.

Horisont mot 2020
Styreleder Trond Reierstad innledet sekvensen rundt eierstyring og organisasjonsutvikling med å oppfordre rådets medlemmer til å løfte hverandre, både for å se og lete etter løsninger. Reierstad poengterte at han ikke har klare oppfatninger hvordan organisasjonen skal utvikle seg i årene framover.
- Bli med og løft blikket framover mot 2020, et langt perspektiv. Vi trenger god og effektiv eierstyring for å tilpasse oss raske endringer, poengterte Reierstad.

Hva er eierstyring
Deretter kom han inn på hvilke elementer som hører inn under begrepet eierstyring:
-Sette mål og strategier.  Avklare/forankre mål og strategier i hele eiermassen
-Ansette ledelse og delegere oppgaver og ansvar
-Håndtere usikkerhet
-Overvåke måloppnåelse, formidle resultat i eierorganisasjon
-Motivere, involvere ansatte
-Foreta beslutninger i viktig strategiske spørsmål
-Revidere mål og strategier

Fjerne regionene
I debatten som fulgte tok flere til ordet for at regionnivået tas bort, og erstattes med kretsutvalg/områdeutvalg, som det nye bindeleddet mellom produsentlagene og konsernstyret. Andre tok til ordet for at regionene må bestå, og viste blant annet til den store jobben som regionstyrene har nedlagt i politikerkontakten før årets valg. Eierstyring og organisasjonsutvikling er et tema som skal debatteres utover vinteren 2014, blant annet i årssamlingene. Etter planen skal prosessen avsluttes med behandling i årsmøtet 2015.

Liten begeistring for individuell egenkapital
Konserndirektør Jørn Spakrud innledet til debatten om egenkapital i TINE. Som kjent er det et mål at andelen av egenkapital bør ligger på minst 40 prosent, for å oppnå de mest gunstige lånevilkår i markedet. Han reiste flere spørsmål blant annet om TINE skal øke eiernes andelskapital som i dag bare er på 500 kroner, og om tiden er moden for å diskutere individuell egenkapital. Etter å ha hørt på debatten konkluderte styrelederen med at det i rådet ikke er noen begeistring for individuell egenkapital.

Småskala fortsatt viktig
Debatten på rådsmøtet om TINEs småskalaproduksjon kom i stor grad til å dreie seg om økologi og geit. Mange av innleggene poengterte viktigheten av å ha et stort spekter av småskalaprodukter, for å vise TINEs mangfold, at vi er til stede over hele landet og satser på kortreist mat. Gode småskalaprodukter er også viktig for TINEs omdømme. Fra flere innledere ble det poengtert at interessen for nisjeprodukter er økende både blant forbrukerne og kjedene, deriblant REMA.

Har du en mening? Del den med oss i kommentarfeltet!

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås