Meny

God stemning på Geitedagane i Jølster

Smaksprøvene med produkt frå geitemjølk fall i smak hos deltakarane på Geitedagane.  (Foto. Ragvald  Søgnesand)
Smaksprøvene med produkt frå geitemjølk fall i smak hos deltakarane på Geitedagane. (Foto. Ragvald Søgnesand)
Liv Sølverød orienterte om de fantastiske resultatene av prosjektet "Friskere geiter". (Foto: Arne Flatebø,
Norsk Sau og Geit)
Liv Sølverød orienterte om de fantastiske resultatene av prosjektet "Friskere geiter". (Foto: Arne Flatebø, Norsk Sau og Geit)

140 deltakarar kunne reise heim med ny inspirasjon og faglig og sosialt påfyll frå eit svært vellukka arrangement i Jølster 22.- 24. august.

Eit viktig emne for geitemjølkprodusentane desse dagane  var TINE sitt arbeid med produktutvikling og marknadsføring av geitemjølkprodukt.

Konserndirektør Hanne Refsholt sitt innlegg med informasjon om lansering av en ny kvit geitost, og TINE sin strategi og arbeid med geitemjølkprodukt, vart svært  positivt motteke av forsamlinga.   I sitt innlegg gav ho stor honnør til produsentane for det formidable arbeidet som er gjennomført for å betre mjølkekvalitet og dyrehelse .

Nettopp mjølkekvaliteten og «Friskare Geiter « var via stor merksemd i løpet av Geitedagane, med særskilt utmerking til personar som har gjort ein særleg stor innsats .

Det absolutt viktigaste for at ein har lykkast med arbeidet er det gode tverrfagelege samarbeidet og kompetansen i heile verdikjeden, heilt frå produsent til industri og marknad.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås