Meny

Gjensidige går inn i MIMIRO

I 2019 mottok MIMIRO Landbrukets innovasjonspris. (Arkivfoto)
I 2019 mottok MIMIRO Landbrukets innovasjonspris. (Arkivfoto)

MIMIRO er et teknologiselskap som utvikler løsninger for en mer effektiv og miljøvennlig matproduksjon i norsk landbruk. Nå har de fått med seg Gjensidige, Norges største forsikringsselskap, for videre satsing.

MIMIRO ble etablert av TINE og Felleskjøpet Agri i 2018, og utvikler et økosystem for teknologisk og digital innovasjon i landbruket. Data fra bonden er kjernen i utviklingen, noe Gjensidige mener er svært interessant. 

– Dagens digitale løsninger for landbruket er ikke i stor nok grad bygget på bondens behov. Sammen med TINE og Felleskjøpet Agri ønsker vi å være med på å utvikle løsninger for en mer effektiv og miljøvennlig matproduksjon i norsk landbruk, sier Lars Gøran Bjerklund, konserndirektør for næringsliv i Gjensidige.

Unik i verdensmålestokk

Norske melkebønder har bidratt med ønsker om en enklere administrasjon av sin drift og bedre kontroll med økonomien. Bøndene har også bidratt med testing og tilbakemeldinger, som til sammen er grunnlag for MIMIROs løsninger. Norsk landbruk og virksomheter tilknyttet næringen har store mengder data som er unike i verdensmålestokk mener MIMIRO.

God partner å få med på laget

MIMIRO har store ambisjoner for utvikling av digitale løsninger som bidrar til en effektiv hverdag for bonden. Gjensidige er landets ledende forsikringsaktør innenfor landbruket, og har kjernekompetanse knyttet til bruk av data. Sammen med TINE og Felleskjøpet Agri blir Gjensidige en god partner og få med på laget, sier Christian Schøyen, daglig leder i MIMIRO.

Ny teknologi kan forbedre matproduksjonen

Han poengterer at med en stadig voksende verdensbefolkning blir det i framtiden behov for å produsere betydelig mer mat, men med mindre ressurser. Nye teknologi gjør det nå mulig å gi en helt ny innsikt til bonden slik at han kan forbedre sin produksjon. Evnen til å utnytte de digitale løsningene vil være helt avgjørende for å kunne ta vare på og forsterke norsk landbruks konkurransekraft.

Fakta om MIMIRO:

-MIMIRO er et norsk, uavhengig teknologiselskap etablert av TINE og Felleskjøpet Agri i 2018.
- I 2019 vant de Landbrukets Innovasjonspris.
-Bygget på samvirketanken, og eies av bonden selv.
-Selskapet gjennomfører nå en emisjon på 60 millioner kroner, hvor Gjensidige går inn med 25 millioner kroner, TINE og FK Agri med resten.
- I løpet av 2020 lanseres nye apper til norske bønder, med enklere registrering og innsikt til kontinuerlig å forbedre produksjonen.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås