Meny

Gir tilskudd for omlegging til økomelk

Rørosmeieriet har behov for mer økologisk melk og tilbyr derfor et tilskudd på 25 øre/l i omleggingsperioden for melkeprodusenter i Fjellregionen rundt Røros. 

TINE Råvare forsyner Rørosmeieriet med økologisk melk. 

Tilbyr 25 øre/l i omleggingperioden 

-For å redusere den økonomiske belastningen det er ved en omlegging fra konvensjonelt til økologisk, har Rørosmeieriene sagt seg villig til å kompensere med et ekstra tilskudd på 25 øre/l i omleggingsperioden, sier Eivind Kjuus, direktør for TINE Råvare.  

TINE Råvare inngår derfor en avtale med Rørosmeieriene om å gi et tilskudd i omleggingstiden, som i neste omgang dekkes av Rørosmeieriene for nye avtaler i Fjellregionen. Tilskuddet vil gjelde fra start omlegging og fram til leveransen av økomelk starter, men avgrenset til maks 18 måneder. For å få tilskuddet må produsenten forplikte seg til å produsere økologisk melk i minimum 5 år.  

Tilsvarende vil også TINE gi tilskudd til omlegging i andre områder hvor det er ønskelig med nye økoavtaler. Dette kan være i områdehvor det er behov for mer melk og inntransport kan gjennomføres effektivt til meierier som benytter melka i økologisk produksjon. 

Gjelder fra årsskiftet 

Dersom du befinner deg i Fjellregionen rundt Røros har du muligheten for å inngå avtale med TINE Råvare fra 1.1.2020.  

Har du spørsmål - ta kontakt med TINE Råvare 

Ta kontakt med din rådgiver eller Unn S. Gunnarsson – unn.gunnarsson@tine.no i TINE Råvare dersom du har spørsmål eller er interessert i å legge om til økologisk.  

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit oktober

Kr 5,36

Snitt fettprosent kumelk oktober

4,44%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås